AKCJA ZAJĄCZEK 2021 ZWIEŃCZONA SUKCESEM POMIMO PANDEMII