30-LECIE KOŁA I SEMINARIUM OGÓLNOPOLSKIE W LUBINIE

27 października 2017 r. w Lubinie odbyły się jubileuszowe uroczystości związane z 30-leciem działalności Koła Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD, którego przewodniczącą jest p. Danuta Jełowicka, zrzeszającego blisko 50 rodziców, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Obchody połączono z seminarium integracyjno-szkoleniowym poświęconego rehabilitacji i społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz możliwości podjęcia aktywności zawodowej zorganizowanym przez Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD – które głównym referatem był jego prezes Józef Bogdaszewski.

W spotkaniu wzięli udział Kazimierz Pleśniak, prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy i I wiceprezes Dolnośląskiego Zarządu Oddziału Regionalnego TPD oraz Elżbieta Palej – Okręgowy Rzecznik Praw Dziecka TPD i członek Zarządu Dolnośląskiego
i Okręgowego TPD.

Koło i jej przewodnicząca zostało wyróżnione statuetką „Serce na dłoni” przyznana przez Komitet Krajowy Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnospranej, prezes Józef Bogdaszewski odznaczył też kilki działaczy odznaką „Serce na dłoni” a prezes Kazmierz Pleśniak wręczył 7 osobom odznaki „Przyjaciel Dziecka”. Pani Danuta Jełowicka wręczyła okolicznościowe „Serce za serce” oraz puchar za wieloletnią organizację obozów rehabilitacyjno-leczniczych.

Listy gratulacyjne przesłali prezes Zarządu Głównego TPD – Wiesław Kołak i prezes Zarządu Dolnośląskiego TPD – Ryszard Wach.
W uroczystości wzięli udział przewodniczący kół z kraju i Dolnego Śląska.