50 LAT W SŁUŻBIE LUDZIOM

Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego i Miejskiego TPD w Legnicy Kazimierz Pleśniak obchodził 70-lecie urodzin, 50-lecia działalności społecznej i 25-lecie działalności w TPD. Z tej okazji w klubie “Parnasik” odbyło się okolicznościowe spotkanie ponad 100 przyjaciół z różnych okresów jego działalności, współpracowników i przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli Kościoła.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili m.in. biskup pomocniczy Diecezji Legnickiej Marek Mendyk, członek Zarządu Województwa dolnośląskiego Tadeusz Samborski, starosta legnicki Janina Mazur, starosta jaworski Stanisław Laskowski, zastępcy prezydenta miasta Legnicy Jadwiga Zienkiewicz i Dorota Purgal, prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego TPD Ryszard Wach, wójt gminy Kunice Zdzisław Tersa i burmistrz Prochowic, byli przedstawiciele Studium Nauczycielskiego, działacze Komendy Chorągwi Legnickiej ZHP, byli pracownicy “Domu Harcerza”, byłego legnickiego Kuratorium Oświaty oraz działacze TPD, sponsorzy TPD oraz członkowie Zespołu Pieśni i Tańca “Ziemia Legnicka”.

Było wiele życzeń, kwiatów, wspomnień i wzruszających chwil. Specjalne życzenia i gratulacje przesłał Biskup Zielonogórsko-Gorzowski Stefan Regmunt.

Kazimierz Pleśniak działalność społeczną rozpoczął będąc studentem Studium Nauczycielskiego w roku 1965, pełniąc funkcję prezesa Zarządu koła uczelnianego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. W tym okresie był twórcą I w Legnicy Klubu Seniora przy ul. Wrocławskiej, k. byłego kina “Bałtyk”.

W latach 1967-1980 pracował jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kunicach, pełniąc w tym czasie wiele funkcji społecznych w zhP, m.in. drużynowego, komendanta Szczepu ZHP, hufca gminnego ZHP w Kunicach, z-cy komendanta Hufca ZHP w Legnicy.

W 1980 r. wybrany zastępcą Komendanta Chorągwi Legnickiej ZHP, a w tym samym roku w czerwcu – Komendantem Chorągwi Legnickiej ZHP – którą to fuotrzymuje drugi nkcję pełnił do 17.01.1989 r., a następnie 1989-1992 przewodniczącego Rady Chorągwi Legnickiej ZHP. W czerwcu 1989 zostaje dyrektorem Miedziowego Centrum Kultury “Harcerz” – placówki, która w 1994 r. otrzymuje drugi dom i status Pałacu Młodzieży. Równocześnie w 1991 r. zostaje prezesem Zarządu Oddziału Miejskiego TPD, a od roku 2001 jednocześnie prezesem Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy, a od 2003 wiceprezesem Zarządu Oddziału Dolnośląskiego TPD, a od 2007 r. również członkiem Zarządu Głównego TPD. Funkcję tę pełni nieprzerwanie do dzisiaj.

Jest odznaczony i wyróżniony kilkudziesięcioma odznaczeniami w tym Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem za zasługi dla ZHP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem dr Henryka Jordana, czterokrotnie otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, laureat nagrody Miasta Legnicy (1996). Jest Honorowym Obywatelem Miasta Legnicy (2010) i posiadaczem “Szkarłatnej Róży” – przyznanej na wniosek czytelników “Płomyczka”.