ABSOLUTORIUM UDZIELONE “OKRĘGOWEMU”

W ostatnim dniu lutego odbyła się konferencja sprawozdawcza Oddziału Okręgowego w Legnicy. Delegaci po odczycie sprawozdania za minione dwa lata udzieliły Zarządowi absolutorium. Tym samym, po przeprowadzonym w styczniu zebraniu dla Oddziału Miejskiego w Legnicy, akcje sprawozdawcze na półmetku kadencji zostały zakończone pozytywnie. W niedługim czasie odbędzie się konferencja na szczeblu wojewódzkim.

“Siła TPD to różnorodność celów w jedności działań”. W czwartek 28 lutego tę siłę było widać. Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy podziękował sympatykom i działaczom stowarzyszenia. Podczas spotkania przyznano tytuł honorowego członka TPD panu Wacławowi Makowskiemu, który znaczną część swojego życia i pracy zawodowej poświęcił Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Za te szczególne osiągnięcia Zarząd Główny TPD wyróżnił działacza honorowym tytułem.

Na konferencji obecny był także Poseł na Sejm RP Robert Kropiwnicki, któremu przyznano odznakę Przyjaciel Dziecka. Jak przyznaje poseł, “to wyróżnienie jest jednym z ważniejszych w życiu.”

Za działalność na rzecz dzieci w/w odznaki otrzymali:
Irena Rogowska – wójt Gminy Lubin
Zdzisław Tersa – wójt Gminy Kunice
Alicja Sielicka – burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Monika Bożek – redaktor Portalu www.lca.pl i Gazety Legnickiej
Piotr Kanikowski – redaktor 24Tygodnik Legnica-Lubin

Przewodniczący kół Przyjaciół Dzieci przy:
Zespole Szkół CKU w Legnicy – Anna Bielińska
Gimnazjum nr 4 w Legnicy – Anna Dziedzińska
Szkole Podstawowej w Bieniowicach – Anna Gołąbek
Szkole Podstawowej w Kunicach – Małgorzata Ptak
Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Miłkowicach – Mirosława Stachura
Szkole Podstawowej nr 6 w Legnicy – Paulina Stefanik
Gimnazjum w Rui – Karolina Szewczyk
DGP Dozorbud w Legnicy – Krystyna Topolska
Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego - Anna Zakrzewska
Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi – Marzanna Wiśniewska
oraz dyrektor Gimnazjum nr 2 w Chojnowie – Andrzej Urban


fot. Katarzyna Napora

Przed konferencją zainicjowano kolejne spotkanie Społecznej Rady Programowo-Doradczej. Obecni debatowali nad obecną sytuacja w organizacji oraz nad przyszłościowymi zadaniami jakie przed nią stoją.

Podczas konferencji kolportowano najnowsze wydanie Panoramy Legnickiej, która dzięki uprzejmości redaktor naczelnej Agaty Grzelińskiej, (będącej jednocześnie członkiem Społecznej Rady) zawiera czterostronnicową wkładkę poświęconą wyłącznie TPD. Wydanie to stanowi zatem najświeższe kompedium wiedzy o dokonaniach TPD z przełomu dwóch lat.

Na konferencji wystąpiła reprezentacja dzieci z klasy “zerowej” Szkoły Podstawowej nr 1, które po programie artystycznym wręczyły wszystkim gościom własnoręcznie wykonane serduszka z masy solnej. Za inicjatywę dziękujemy naszemu Rzecznikowi Praw Dziecka TPD Barbarze Szewczyk-Stańko.

O KONFERENCJI W MEDIACH:
TPD dziękuje swoim sympatykom i wręcza odznaki, M. Bożek, www.lca.pl
Odznaka “Przyjaciel Dziecka” legnickiego TPD dla Roberta Kropiwnickiego, www.robertkropiwnicki.pl
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci podsumowało dwa lata, P. Kanikowski, www.24legnica.pl