AKCJA LETNIA 2019 – REKRUTACJA

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy organizuje kolonie letnie dla dzieci i młodzieży w wieku od 8-15 lat do miejscowości nadmorskich, górskich, stolicy, a także zagraniczny wyjazd do Włoch. Aby zarezerwować miejsce, należy zadzwonić pod nr 76 724-51-09 lub wysłać maila tpd.legnica@wp.pl, podać interesujący Państwa turnus, pełne dane dziecka, dowód wpłaty zaliczki oraz numer telefonu kontaktowego.

Po karty kwalifikacyjne na kolonie należy się zgłosić do naszej siedziby przy al. Orła Białego 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.

K O L O N I E   K R A J O W E

akcja_letnia2019_turnusy

ZOBACZ DOKŁADNĄ OFERTĘ [KLIKNIJ]

Ogólne Warunki Umowy  o Świadczenie Usług Turystycznych [przeczytaj]

Zaliczka na kolonię krajową wynosi 300 zł.

Zaliczkę należy wpłacać na konto bankowe w ciągu 7 dni od dnia zapisu dziecka.

Natomiast całkowita zapłata za kolonię powinna być uiszczona nie później niż 14 dni przed wyjazdem dziecka na kolonię.

Numer konta bankowego:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy
Santander Bank Polska S.A.
83 1090 2066 0000 0001 1972 8118

TYTUŁ PRZELEWU: Nazwisko i imię dziecka, turnus, miejscowość kolonii.

K O L O N I E   Z A G R A N I C Z N E

 akcja_letnia2019_turnusy_wlochy

 

 

 

ZOBACZ DOKŁADNĄ OFERTĘ WE WŁOSZECH [KLIKNIJ]

Zaliczka na kolonię we Włoszech wynosi 550 zł. 

Zaliczkę należy wpłacać na konto bankowe w ciągu 7 dni od dnia zapisu uczestnika,

Całkowita zapłata za obóz powinna być uiszczona nie później niż 30 dni przed wyjazdem.

Numer konta bankowego organizatora:
Koncesjonowane Biuro Podróży Kenion,
ul. Wlk. Niedźwiedzicy 21/20
59-220 Legnica:

PKO BP S.A. II 0/ LEGNICA
77 1020 3017 0000 2102 0193 8075

TYTUŁ PRZELEWU: Nazwisko i imię uczestnika, turnus, wiek, Formia.