AKCJA LETNIA DOBIEGŁA KOŃCA

Ponad 600 dzieci i młodzieży, 70 dni, prawie 4000 przebytych kilometrów i 6 turnusów kolonijnych – to bilans tegorocznej Akcji Letniej, organizowanej przez legnicki oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W okresie od 24 czerwca do 18 sierpnia jej uczestnicy wypoczywali w nadmorskich kurortach, górach i Kotlinie Kłodzkiej. Organizatorzy, podobnie jak w poprzednich latach, zorganizowali turnusy w Kołobrzegu i – po raz pierwszy – w Darłówku. Zrealizowano także program kolonii rehabilitacyjno-leczniczej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Różance. Ostatnim przystankiem tegorocznej Akcji Letniej był Karpacz.
Ponadto koła TPD z Lubina i Jawora zorganizowały turnusy rehabilitacyjno-lecznicze wraz z rodzicami dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ustroniu Morskim i Dąbkach, a Oddział TPD w Świerzawie zorganizował półkolonie dla 110 dzieci.

DROHOBYCZANIE, WOLONTARIUSZKA Z BUŁGARII I BISKUP LEGNICKI

Podczas wyprawy nie zabrakło specjalnych gości. Na zaproszenie Zarządu legnickiego Oddziału TPD do III turnusu w Kołobrzegu dołączyła 15-osobowa grupa dzieci i młodzieży Polonii Ukraińskiej z Drohobycza – miasta partnerskiego Legnicy. Jak zauważa Prezes Legnickiego TPD Kazimierz Pleśniak, wspólny pobyt wzbogaca program kolonii, integruje dzieci i promuje miasto, umacnia współpracę między narodami.

To jednak nie wszystkie działania o wymiarze międzynarodowym. Legnickie TPD rozpoczęło współpracę z AIESEC - największą organizacją studencką na świecie, prowadzącą m.in. program zagranicznego wolontariatu. Owocem tych działań była praktyka podczas II turnusu w Kołobrzegu wolontariuszki z Bułgarii, Ivy Nikolovej.

Niespodziankę miały także dzieci przebywające na kolonii w Karpaczu. 10 sierpnia obchodzono tam Św. Wawrzyńca – patrona Ratowników GOPR-u. Korzystając z obecności w mieście, kolonistów odwiedził biskup legnicki Stefan Cichy, który zapoznał się z programem kolonii. Kazimierz Pleśniak dziękując ks. biskupowi za odwiedziny, z uznaniem podkreślił jego troskę i podjęte inicjatywy dla dobra dzieci naszej Diecezji, m.in. otworzenie „okna życia” oraz rozwój parafialnych świetlic środowiskowych.

ORGANIZATORZY PRZYGOTOWALI SZEREG ATRAKCJI

Oprócz powyższych, organizatorzy zapewnili dzieciom szereg atrakcji, nie tylko turystycznych. W programie kolonii profilaktycznej realizowane były imprezy kulturalno-oświatowe, sportowe i krajoznawcze. Popularnością cieszyły się konkursy piosenki, plastyczne, konkursy wiedzy o kurortach wypoczynkowych oraz zawody sportowe, których laureaci wyróżnieni zostali licznymi medalami i nagrodami. Nie zabrakło rejsów statkiem, kąpieli w morzu i basenie. W programie znalazły się również przedsięwzięcia profilaktyczne w formie pogadanek i prezentacji, mające na celu przeciwdziałanie patologiom, występującym wśród dzieci.

Podczas kolonii w różnych miejscach organizatorzy spotkali się z przyjaznymi gestami ludzi i instytucji. Przykładem jest Jerzy Pokój – przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, który jednocześnie jest właścicielem Western City w Karpaczu. Bezpłatnie umożliwił korzystanie z atrakcji miasteczka Dzikiego Zachodu.
Za połowę ceny uczestnicy czterech turnusów mogły zwiedzać Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Podobnie było w Muzeum Zabawek w Karpaczu. Dodatkowo muzyk Wiesław Pyzalski zaprezentował koncertowe spotkanie z muzyką.

Uczestnikami kolonii były dzieci w wieku 7-16 lat, głównie z rodzin niezamożnych. Ośrodek Wypoczynkowy “MORION” w Karpaczu.

Organizacja wypoczynku letniego była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Legnicy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacji Polska Miedź oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Wykorzystano też środki przekazane TPD z 1% podatku dochodowego i nawiązek sądowych.

Zarząd legnickiego oddziału TPD pragnie złożyć serdeczne podziękowania kadrze oraz wolontariuszom za opiekę wychowawczą: Arturowi Wirze, Barbarze Szewczyk-Stańko, Kazimierzowi Pleśniakowi, Annie Frydlewicz, Alinie Tarnawskiej, Agnieszce Janturze, Aleksandrze Gramzie, Justynie Bujak, Annie Bałce, Barbarze Czerwonce, Agnieszce Borodacz, Irenie Pleśniak, Sylwii Warchoł, Beacie Gawor, Natalii Sroce, Pawłowi Stańko, Sylwii Makowskiej, Grażynie Łabaz, Jagodzie Machaj, Ivie Nikolovej, Darii Pytkowskiej, Monice Stawowy. Zarząd dziękuje również za opiekę medyczną: Elżbiecie Gramzie, Teresie Bralewskiej, Cecylii Urbańskiej, Elżbiecie Zmaczyńskiej oraz Grażynie Cardzie.

Podziękowania należą się również pracownikom biura Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy, a w szczególności koordynatorom Akcji Letniej TPD: Izabeli Górskiej i Darii Pytkowskiej.