AKCJA LETNIA TPD 2016 – ZEBRANIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Zarząd Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy zaprasza rodziców i opiekunów dzieci, które wyjeżdżają na kolonie w ramach Akcji Letniej 2016 na zebranie organizacyjne. Spotykamy się 15 czerwca o godz. 16:00 w sali widowiskowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy (ul. Jordana 17, 59-220 Legnica).