APEL PREZESA TPD W LEGNICY

Szanowni Państwo, w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału w Legnicy zwracam się zarówno do naszych wieloletnich jak i nowych Działaczy, Sympatyków i Przyjaciół, Rodziców dzieci – zwłaszcza tych, którzy przekonali się do naszych działań dla dobra dzieci, o wsparcie i rozpropagowanie potrzeby pomocy dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Z wielkim trudem odbudowaliśmy struktury TPD w Legnicy i subregionie. Wspólnymi siłami doszliśmy do dużego rozwoju ilościowego, ale również jakościowego – jesteśmy obecnie największym Oddziałem TPD w Polsce.

Wzrasta też ilość dzieci i rodzin wymagających pomocy.

Wciąż jesteśmy potrzebni.

 

TPD tworzymy wszyscy. Jako organizacja pożytku publicznego nie mamy budżetu, a środki na udzielenie pomocy musimy pozyskać i wypracować samodzielnie, dlatego jako przedstawiciel organizacji pozarządowej ośmielam się prosić o włączenie w ich pozyskiwanie.

Jednym z najprostszych rozwiązań jest przekazanie 1% podatku oraz przekazanie darowizn, które można odpisać od podatku (jedynym warunkiem jest przekazanie darowizny na konto TPD). Można też wskazać nam znajomych sponsorów, którzy wyznają ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu i wykazują chęć niesienia pomocy. Niezwykle cenne byłoby przeprowadzenie aukcji, koncertów charytatywnych lub innych aukcji charytatywnych.

Obecna sytuacja finansowa stwarza niepokój do dalszej skutecznej działalności TPD, dlatego chcąc wcześniej zapobiec tym nieprawidłowościom zwracam się o włączenie się do pomocy.

Wypracowane oraz pozyskane środki wrócą z nawiązką do dzieci w postaci paczek, nagród konkursowych, dofinansowań do kolonii i zimowisk, wycieczek i innych działań szczególnie na rzecz dzieci niepełnosprawnych, pokrzywdzonych przez los.

Pozyskiwanie środków w ramach ofert samorządowych daje gwarancję organizacji wielu przedsięwzięć i form pomocy dla dzieci. Warunkiem ich wygrania jest jednak zagwarantowanie wkładu finansowego przez TPD. I tutaj w ostatnich miesiącach borykamy się z trudnościami.

Film podsumowujący ostatnie dwa lata w legnickim TPD, autor Adam Kobel

Zwracając się do Państwa w sprawie pozyskiwania środków proszę o zrozumienie i włączenie się w miarę możliwości do działań.

Bo idąc za słowami Asnyka, “ten zwycięża, kto drugiemu da najwięcej Światła od siebie”.

Z wyrazami szacunku
Kazimierz Pleśniak