BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO ŚWIAT. SZKOŁA W NIEDŹWIEDZICACH CZEKA NA PRACE KONKURSOWE

Koło Przyjaciół Dzieci działające przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach zaprasza wszystkich miłośników przyrody oraz bocianiego klekotu do udziału w V konkursie plastyczno-fotograficznym  pt. „Bocian – niezwykły ptak i jego świat”.

Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastyczno-fotograficznych, wyobraźni, spostrzegawczości  oraz inwencji twórczej dzieci i młodzieży zrzeszonej w Kołach Przyjaciół Dzieci, zwrócenie uwagi uczestników konkursu na  miejsce bociana w polskiej kulturze, krajobrazie oraz potrzebę ochrony tego ptaka, rozszerzenie grona przyjaciół bociana białego oraz integracja Kół Przyjaciół Dzieci.

WYMAGANIA

Prace plastyczne: płaskie, format pracy – A3 lub A4, technika  - dowolna.

Prace fotograficzne przedstawiające treści związane tematycznie z konkursem: format nie mniejszy niż 15 x 25, wykonane na papierze fotograficznym.

Każda praca na odwrocie powinna zawierać: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, nazwa placówki, telefon kontaktowy, adres mailowy.

Każda placówka  może przesłać na konkurs maksymalnie 10 prac plastycznych i fotograficznych.

Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę walory artystyczne (kolorystyka, kompozycja, estetyka, pomysłowość, oryginalność wykonanej pracy itp.). Prace zbiorowe nie będą oceniane.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC

Prace konkursowe należy nadsyłać lub dostarczyć do 27 kwietnia 2015  roku, do organizatorów konkursu:

Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach
Niedźwiedzice 16
59-225 Chojnów, tel./fax 76-818-69-10

 

Ogłoszenie wyników nastąpi  8 maja 2015  roku. Wręczenie nagród laureatom konkursu oraz osobom wyróżnionym odbędzie się 20 maja 2015  roku podczas Pikniku „Pod bocianim gniazdem” w Niedźwiedzicach. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.