AKCJA LETNIA TPD 2017

Akcja Letnia TPD 2012

UDANA AKCJA LETNIA 2017 – SKORZYSTAŁO PONAD 900 UCZESTNIKÓW

Szczególnie owocne były tegoroczne wakacje dla największego w Polsce Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Udało się przygotować letni wypoczynek dla ponad 900 dzieci i młodzieży z subregionu legnickiego. Uczestnikami były przede wszystkim dzieci z niezamożnych, niewydolnych wychowawczo rodzin oraz ...

UWAGA!

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA KOLONIE LETNIE! ZAPISZ DZIECKO

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci posiada jeszcze ostatnie wolne miejsca na kolonie letnie dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat. Dla dzieci z rodzin niezamożnych oraz rodzin posiadających legnicką Kartę Dużej Rodziny oferujemy zniżki. Posiadamy również wolne miejsca na turnus II ...

Akcja Letnia TPD 2012

AKCJA LETNIA TPD 2017 – INFORMACJE O GODZINIE ODJAZDÓW I PRZYJAZDÓW

Przedstawiamy informacje dla rodziców i opiekunów dzieci, którzy wyjeżdzają na kolonie letnie organizowane przez Miejski Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami odnośnie godzin i miejsca wyjazdów oraz przyjazdów, a także wytycznymi związanymi z najważniejszym wyposażeniem, które ...

Akcja Letnia TPD 2012

AKCJA LETNIA TPD 2017 – ZEBRANIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Zarząd Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy zaprasza rodziców i opiekunów dzieci, które wyjeżdżają na kolonie w ramach Akcji Letniej 2017 na zebranie organizacyjne. Spotykamy się 6 czerwca o godz. 16:00 w sali widowiskowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy (ul. Jordana 17, 59-220 ...

Akcja Letnia TPD 2012

AKCJA LETNIA TPD 2017 – ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

UWAGA! AKTUALIZACJA 22.05.2017 Zarząd Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy zaprasza rodziców i opiekunów dzieci, które wyjeżdżają na kolonie w ramach Akcji Letniej 2017 na zebranie organizacyjne. Spotykamy się 6 czerwca o godz. 16:00 w sali widowiskowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy (ul. Jordana ...