DLA PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ – INSTRUKCJA SPRAWOZDANIA

Przypominamy, że zgodnie ze statutem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przewodniczący i członkowie kół Przyjaciół Dzieci mają obowiązek przedłożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2016. Żeby ułatwić Państwu zadanie przedstawiamy potrzebne pliki wraz z instrukcją wypełnienia sprawozdania finansowego (pobierz tutaj). Kwota początkowa finansów z 01.01.2016 r. jest jednocześnie kwotą z dnia 31.12.2015 r. z poprzedniego sprawozdania za rok 2015 r.

Sprawozdania należy dostarczyć do dnia 15.01.2017 r. do biura Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy, al. Orła Białego 2. Możliwe jest także przesłanie skanu mailem na adres tpd.legnica@wp.pl (uwaga, faxy nie dochodzą!).

Zebranie sprawozdawcze dla delegatów Oddziału Miejskiego odbędzie się 25.01.2017 r. o godz. 13:00 w sali Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, ul. Jordana 17. Obecność delegatów jest obowiązkowa.

Termin zebrania sprawozdawczego dla delegatów Oddziału Okręgowego podamy w najbliższym terminie. Udostępnione pliki wraz z instrukcją są również ważne dla sprawozdań z Oddziału Okręgowego.

POBIERZ PLIKI

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 r.

Wyciąg z protokołu zebrania

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. | Instrukcja wypełnienia

Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2016 r. – wzór