DO NIEDŹWIEDZIĆ ZLATUJĄ BOCIANY – OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Już wkrótce nasi skrzydlaci przyjaciele powrócą z ciepłych krajów, w związku z tym Koło Przyjaciół Dzieci działające przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach zaprasza wszystkich miłośników przyrody oraz bocianiego klekotu do udziału w II konkursie plastycznym pt. „BOCIAN I JEGO PRZYJACIELE”. 

Cele konkursu:
- rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni oraz inwencji twórczej dzieci i młodzieży zrzeszonej w Kołach Przyjaciół Dzieci;
- zwrócenie uwagi uczestników konkursu na miejsce bociana w polskiej kulturze, krajobrazie oraz potrzebę ochrony tego ptaka;
- rozszerzenie grona przyjaciół bociana białego;
- integracja Kół Przyjaciół Dzieci.

Wymagania dotyczące prac konkursowych:
- prace płaskie, Format pracy – A4 lub A3;
- technika  - dowolna;
- każda praca powinna zawierać: Imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, nazwa placówki;

 Dane uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celach przeprowadzenia i promocji konkursu.

Kryteria oceny:
Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę walory artystyczne (kolorystyka, kompozycja, estetyka, pomysłowość, oryginalność wykonanej pracy itp.).

Terminy
Prace konkursowe należy nadsyłać lub dostarczyć do 25 kwietnia 2012 roku, do:

Biuro TPD Oddział Miejski w Legnicy
Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica
tel/fax. 76-724-51-09

bądź bezpośrednio u organizatorów konkursu:

Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach
Niedźwiedzice 16, 59-225 Chojnów
tel./fax 76-818-69-10

Ogłoszenie wyników nastąpi 10 maja 2012 roku.
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowani  o wynikach konkursu  mailem.
Prace będą wyeksponowane podczas II pikniku „Pod bocianim gniazdem” na  który zostaną zaproszeni laureaci konkursu wraz z opiekunami.
Wręczenie nagród laureatom konkursu oraz osobom wyróżnionym odbędzie się 14 maja 2012 roku podczas Pikniku „Pod bocianim gniazdem” w Niedźwiedzicach.
Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.