DOCENILI PRZYJACIÓŁ DZIECI

Od 15 lat legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nadaje z okazji Dnia Dziecka statuetki „Nade Wszystko Dziecko”. Nominowani do niej są mieszkańcy Legnicy, przyjaciele dzieci, działacze społeczni, szczególnie zasłużeni wieloletnią pracą na rzecz pomocy, wsparcia, organizacji wypoczynku, zagospodarowania wolnego czasu i jednocześnie osoby godne naśladowania, reprezentujące wysoką postawę moralną.

Do chwili obecnej statuetki posiada ponad 60 legniczan i 5 szkół oraz instytucji. Przyznaje je specjalna Kapituła pod przewodnictwem prezesa Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy Kazimierza Pleśniaka. W tym roku statuetki otrzymali:

fot. Katarzyna Napora

Tadeusz Podwiński - zasłużony pedagog i wieloletni pracownik administracji państwowej, były Kurator Oświaty w Legnicy i wicewojewoda legnicki. Działacz społeczny wielu organizacji społecznych i stowarzyszeń, działających na rzecz dzieci i młodzieży. Założyciel i Przewodniczący byłej Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa. Miał duże zasługi w rozwoju wypoczynku i baz obozowych oraz powołaniu w Legnicy „Domu Harcerza”. Wspierał działalność TPD w zakresie powołania rodzinnych domów dziecka, organizacji kolonii zdrowotnych. W swojej działalności zawodowej i społecznej zawsze towarzyszyła mu troska o dobro dziecka.

Bogusława Cybulak - wieloletnia pedagog Młodzieżowego Centrum Kultury. Przez 5 lat pełniła funkcję wicedyrektora MCK „Harcerz”. Od 16 lat prowadzi teatrzyk dziecięcy „Pinokio” oraz Młodzieżową Grupę Teatralną „ZONK”. Zespoły prowadzone przez Bogusławę Cybulak odniosły sukces na przeglądach artystycznych m.in. na Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, umilają też swoimi występami liczne imprezy charytatywne, a także pobyt dzieci chorych w legnickim szpitalu. Jest pomysłodawczynią wielu imprez, przeglądów i form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, a także dla domów dziecka i dzieci szczególnej troski. Odbywający się od 18 lat Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej w MCK – to impreza, której zainicjowanie i współorganizację ma duże zasługi wyróżniona.

Alina Tarnawska - nauczycielka, wieloletnia działaczka społeczna i wiceprezes Towarzystwa Miłośników Legnicy „Pro Legnica”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Reprezentuje niezwykle zaangażowaną postawę społeczną. Zawsze można na nią liczyć przy organizacji imprez dla dzieci i młodzieży. Jest inicjatorem i współorganizatorem wielu imprez na rzecz pomocy dzieciom szczególnej troski. Była wielokrotnie kierownikiem i wychowawcą na kolonii TPD. Pełna inicjatywy, konsekwencji, a jednocześnie stwarzająca ciepłą atmosferę, lubiana przez dzieci i młodzież. Zawsze gotowa do pomocy, życzliwa, mimo różnych przeciwności losu umiejąca pogodzić liczne obowiązki z pracą społeczną. Stwarza platformę współpracy różnych organizacji pozarządowych.

Wręczenie statuetek odbyło się 1 czerwca z udziałem m.in. prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego w legnickim Zamku Piastowskim. To była także okazja do przyznania honorowej odznaki „Przyjaciel Dziecka”, którą otrzymali:
Beata Bednarowska – nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 4 w Legnicy
Bogusława Bobińska – przewodnicząca koła Przyjaciół Dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Legnicy
Dorota Jabłońska – specjalista ds. opieki i profilaktyki w biurze Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy
Lucyna Kozłowska – prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego TPD w Ścinawie
Grażyna Łabaz – nauczycielka w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy
Krzysztof Piotrowski – prezes Stowarzyszenia Kibiców Tylko Miedź
Olga Stępień – przewodnicząca koła Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 12 w Lubinie
Lidia Zoschke – prezes zarządu IBpartner.pl

fot. Katarzyna Napora

WIĘCEJ ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI