DOFINANSOWANIE ZIMOWISKA TPD PRZEZ FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

Wypoczynek zimowy w formie turnusów w 2019 r. w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

zimowisko_krus2019