DWIE TONY ŻYWNOŚCI ZEBRALI MŁODZIEŻOWI WOLONTARIUSZE TPD

W weekend, 4 i 5 października młodzieżowi wolontariusze TPD dyżurowali w dyskontach spożywczych Biedronka oraz w hipermarkecie Real w Legnicy, aby wesprzeć ogólnopolską akcję zbiórki żywności pn. “Podziel się posiłkiem”. Ich starania przyniosły efekt, klienci sklepów przekazywali do przystosowanych koszy żywność z długim terminem ważności. Zebrane dary napływały w czterech turach do centrum logistycznego, biura Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy. Po przeliczeniu i segregacji, łącznie zebrano ponad 2 tony żywności, która zostanie przeznaczona do paczek żywnościowych w ramach wsparcia najbardziej potrzebującym rodzinom z Legnicy oraz regionów, gdzie działa legnickie TPD.