DZIECI OTRZYMAŁY PREZENTY DZIĘKI LOKALNEJ INICJATYWIE SPOŁECZNEJ

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy dzięki wsparciu Fundacji Futurama z Legnicy zrealizowało we współpracy z Liderem Markiem Skrobuk Lokalną Inicjatywę Społeczną w ramach projektu „Szkoła Liderów NGO”. W ramach Inicjatywy przygotowano i rozdano 70 paczek mikołajkowych dla najbardziej potrzebujących dzieci z Legnicy.

lokalna_inicjatywa06lokalna_inicjatywa05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lokalna_inicjatywa04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lokalna_inicjatywa03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lokalna_inicjatywa02

 

 

 

 

 

 

 

 

lokalna_inicjatywa01

 

 

 

 

 

 

 

 

szkola_liderow

 

fio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKALNA INICJATYWA SPOŁECZNA jest finansowana ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Szkoła Liderów NGO”.