DZIĘKUJEMY ZA OTWARTE SERCA I POMOCNĄ DŁOŃ – JUBILEUSZOWA UROCZYSTOŚĆ W RADWANICACH

Centralnym punktem jubileuszowych obchodów 95-lecia TPD w Oddziale Okręgowym TPD w Legnicy była uroczystość, która odbyła się 15 maja w Radwanicach (powiat Polkowice). Legnicki Oddział powierzył jego organizację działaczom Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach z prezesem Izabelą Jokiel. Patronat nad regionalnymi obchodami objęli starosta polkowicki Marek Tramś oraz wójt gminy Radwanice Sabina Zawis. Gospodarzem ponad dwugodzinnego spotkania, pełnego wzruszeń i wzniosłości było Samorządowe Centrum Edukacji. W imprezie uczestniczyli reprezentacje dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli. Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli także goście: m.in. przedstawiciele kościoła z biskupem Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej J.E. ksiądz BP Stefanem Regmuntem, posłowie na Sejm RP Ewa Drozd i Wojciech Zubowski, władze Urzędu Gminy w Radwanicach oraz władze powiatu, wizytatorzy Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciele Społecznej Rady Programowo-Doradczej TPD, Okręgowi Rzecznicy Praw Dziecka TPD, przedstawiciele Zarządu Regionalnego Oddziału Dolnośląskiego TPD oraz legnickich struktur, dyrektorzy i pracownicy placówek oświatowych.


fot. A. Kobel / D. Jabłońska / B. Szewczyk-Stańko

Uroczystość była okazją do wyróżnienia społeczników działających na rzecz najmłodszych.

Na wniosek Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy Zarząd Główny TPD w Warszawie przyznał Złote i Srebrne Odznaki „Zasłużony działacz TPD” za wieloletnią działalność społeczną na rzecz dzieci.

ZŁOTA ODZNAKA “ZASŁUŻONY DZIAŁACZ TPD”
Izabela JOKIEL – prezes Zarządu Gminnego TPD w Radwanicach

SREBRNA ODZNAKA “ZASŁUŻONY DZIAŁACZ TPD”
Jolanta BERGER – przewodnicząca koła Przyjaciół Dzieci przy SP w Radwanicach
Anna STAŃCZAK –  przewodnicząca koła Przyjaciół Dzieci przy Samorządowym Centrum Edukacji w Radwanicach
Beata ORATOR – przewodnicząca koła Przyjaciół Dzieci przy Przedszkolu w Radwanicach
Małgorzata FIGAS – przewodnicząca koła Przyjaciół Dzieci przy SP w Buczynie
Ewa PUCHALSKA – przewodnicząca koła Przyjaciół Dzieci przy SP nr 1 w Polkowicach

Na wniosek Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy – Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD we Wrocławiu przyznał odznaki „Przyjaciel Dziecka” za pracę społeczną dla dobra dzieci- działaczom i przyjaciołom TPD.

ODZNAKĘ “PRZYJACIEL DZIECKA” PRZYZNANO
Wojciechowi ZUBOWSKIEMU – posłowi na Sejm RP z Głogowa
Małgorzacie MARKOWSKIEJ – pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach
Adeli MARKIEWICZ – członkowi Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego w Radwanicach
Beacie NIEMCZYK –zastępcy przewodniczącej koła Przyjaciół Dzieci przy SCE w Radwanicach, prezesowi Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Twoja Alternatywa” działającego przy SCE w Radwanicach
Zdzisławowi ŚNIOSZKOWI –prezesowi Uczniowskiego Klubu Sportowego „Alternatywa” przy SCE w Radwanicach
Anecie STECIĄG – działaczce TPD, nauczycielce plastyki w SCE w Radwanicach
Andrzejowi WIECZORKOWI –  dyrektorowi SCE w Radwanicach
Marii SURDYK - członkowi Zarządu Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach
Wioletcie RZEPCE – wiceprezesowi Zarządu Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach
Danucie SYNOWIEC – przewodniczącej koła Przyjaciół Dzieci przy SP nr 3 w Polkowicach
Natalii SROCE – przewodniczącej koła Przyjaciół Dzieci przy SP w Trzebnicach
Małgorzacie ZAWIŁOWICZ – przewodniczącej koła Przyjaciół Dzieci  przy Zespole Szkół w Przemkowie
Danucie MATUSZEK – przewodniczącej koła Przyjaciół Dzieci przy SP nr 10 w Głogowie
Oldze KOPCZY – od 10 lat członkowi TPD, nauczycielce j. polskiego w SCE w Radwanicach
Danucie SZTUCZCE – dyrektorowi SP w Buczynie
Alicji KUŹMICKIEJ – byłemu wieloletniemu skarbnikowi koła Przyjaciół Dzieci przy SP w Buczynie
Barbarze DĄBROWSKIEJ – przewodniczącej Komisji Rewizyjnej koła Przyjaciół Dzieci przy SP w Buczynie
Wioletcie KOT – skarbnikowi koła Przyjaciół Dzieci przy w  SP Buczynie
Marii BARDON – byłej wieloletniej dyrektorce SP i działaczce TPD w Buczynie

MEDALE PAMIĄTKOWE Z OKAZJI JUBILEUSZU 95-LECIA W POLSCE I 70-LECIA NA DOLNYM ŚLĄSKU OTRZYMALI:

Bp Stefan REGMUNT – biskup Zielonogórsko-Gorzowski
Ewa DROZD – posłanka na Sejm RP
Marek TRAMŚ – Starosta Polkowicki
Sabina ZAWIS – Wójt Gminy Radwanice
Marian KOBZDA – wieloletni działacz TPD, były prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Radwanicach
Jadwiga ŁOŚ – była wieloletnia przewodnicząca koła Przyjaciół Dzieci przy SP nr 2 w Polkowicach
Anna FRYDLEWICZ – była nauczycielka, katechetka w SP Grębocice, działacz harcerski i TPD, wychowawca na trzydziestu koloniach TPD
Halina MŁODZIANOWSKA – była prezes Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach
Ewa Cecylia STANKIEWICZ – prezes Fundacji „Polska Miedź”
Bogusława NIEMASZ – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach

WYRÓŻNIENIE POMOCNA DŁOŃ za wieloletnią pomoc udzielaną TPD na wniosek Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy przyznał:

STAROSTWU POWIATOWEMU w Polkowicach
URZĘDOWI GMINY w Radwanicach
GMINNEJ SPÓŁDZIELNI „Samopomoc Chłopska” w Radwanicach
Państwu Krystynie i Stanisławowi NIECHWIADOWICZOM
Państwu Alinie i Ferdynandowi BURASOM

STATUETKĘ “SERCE ZA SERCE” za wieloletnią pomoc i życzliwość okazywaną legnickiemu Oddziałowi TPD w działalności dla dobra dziecka otrzymuje:

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne „Mercus” Sp. z o.o. w Polkowicach

MEDALE POMOCNA DŁOŃ Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy przyznał młodym wolontariuszom z Radwanic:

Martynie JOKIEL
Weronice STECIĄG
Annie GRZESIK

Organizację odchodów powierzono i zrealizowano w Radwanicach w powiecie polkowickim, ponieważ Oddział Gminny TPD w Radwanicach jest najaktywniejszym Oddziałem w północnej części naszego subregionu, a Starostwo Powiatowe w Polkowicach instytucjom przyjazną dzieciom i naszemu stowarzyszeniu – zaznacza Kazimierz Pleśniak, prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy.

W uznaniu zaangażowania dla przyjaciół dzieci organizatorzy zorganizowali koncert pn. “Dziękujemy za otwarte serca i pomocną dłoń”. W bogatym programie artystycznym wystąpili podopieczni kół Przyjaciół Dzieci podlegające Oddziałowi Gminnemu TPD w Radwanicach.

Uroczystość w Radwanicach zostanie opisana w najnowszym biuletynie informacyjnym TPD “Nade Wszystko Dziecko”.