DZIEŃ WOLONTARIUSZA WIRTUALNIE – PRZYJMUJEMY WNIOSKI O WYRÓŻNIENIA

Szanowni Państwo,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy realizuje swoje zadania dzięki zaangażowaniu społecznemu. Ogromną rolą w tym zakresie wykazują się Młodzieżowi Wolontariusze TPD, niejednokrotnie inspirowani Państwa działaniem – Przewodniczących kół Przyjaciół Dzieci.
Jak co roku, legnicki oddział TPD organizuje obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza TPD. Tym razem jednak – podyktowany względami epidemicznymi, odbędzie się on w zupełnie innej formie. Chcąc podtrzymać tę tradycję, która pozwala nam podziękować młodym ludziom, którzy swoim działaniem wspierają nasze, i nie tylko nasze, inicjatywy – przenosimy w tym roku formułę do Internetu.
Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem przyznawania wyróżnień. Z najważniejszych – wnioski prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres promocja.tpd@gmail.com do 23 listopada. Wystarczy dokument Word; dokumentów nie trzeba podpisywać ręcznie oraz skanować ich. Sugerujemy, by do wniosków dołączyć zdjęcia Wolontariuszy (nieobowiązkowo). Chodzi o ich prezentację w atrakcyjny sposób w utworzonych materiałach na 5 grudnia. Realne wręczenie wyróżnień odbędzie się w ustalonej indywidualnie formie lub przy uroczystości zorganizowanej przy najbliższej sposobności. Przyjmujemy wnioski na medale Pomocna Dłoń, dyplomów uznania, dyplomów szczególnego uznania oraz opcjonalnie – na tytuł SUPERWOLONTARIUSZA ROKU. Wszystkie szczegóły są widoczne w regulaminie. Nie chcemy pozwolić, by ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej spowodowały, że młodzież poczuje się niedoceniona i niezauważona. Wielokrotnie widzimy odpowiedź młodych ludzi na pomoc drugiemu człowiekowi podczas pandemii.

ZOBACZ REGULAMIN I POBIERZ WNIOSEK

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA TPD ONLINE