I LEGNICKIE TARGI WOLONTARIATU

W salach wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy 27 października odbyły się I Targi Wolontariatu, w których udział wzięli m.in. wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, koordynatorzy Ośrodka KIBICE RAZEM Miedź Legnica oraz Klubu Kibiców Niepełnosprawnych. Organizatorem było Dolnośląskie Centrum Wolontariatu.

Targi były okazją do zaprezentowania działań związanych z wolontariatem, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy z innymi podmiotami współpracującymi z wolontariuszami, ale przede wszystkim do spotkania z kandydatami na wolontariuszy i zaproszenia ich do realizowanych inicjatyw.

ZOBACZ ZDJĘCIA