IV PRZEGLĄD KOLĘD GRANYCH I ŚPIEWANYCH – ZGŁOSZENIA

Szkolne Koło Przyjaciół Dzieci wraz ze szkolnym kołem Caritas przy Szkole Podstawowej nr 4 w Legnicy zapraszają do udziału w IV Przeglądzie Kolęd Granych i Śpiewanych. Impreza odbędzie się pod patronatem Zarządu Miejskiego TPD.

Przegląd odbędzie się 22 stycznia 2014 o godz. 15:00 w szkolnej świetlicy.

Celem spotkania jest rozwijanie uzdolnień, umiejętności prezentacji przed publicznością, rozbudzanie zainteresowań artystycznych, integracja i współpraca środowisk szkolnych.

Przegląd przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Uczniowie mogą prezentować kolędy lub pastorałki w wersji wokalnej lub instrumentalnej. Szkołę może reprezentować solista lub duet. Mile widziane będą mniej znane kolędy lub pastorałki. Na uczestników czekają dyplomy i słodki poczęstunek. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 stycznia na wypełnionej czytelnie karcie zgłoszeniowej faksem, nr. 76 723.-31-03

POBIERZ KARTĘ