IX LEGNICKA PARAOLIMPIADA TPD

Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy i Urząd Miasta w Legnicy zapraszają na IX edycję Legnickiej Paraolimpiady TPD pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tadeusza Krzakowskiego. Imprezą towarzyszącą będzie Integracyjny Festyn Rekreacyjny “Pożegnanie Lata 2011″.

Paraolimpiada odbędzie się 16 września br. (piątek) od godz. 11:00-17:00 na placu rekreacyjno-sportowym Wyższego Seminarium Duchownego, ul. Grunwaldzka, róg Okrzei.

Równolegle z Paraolimpiadą odbędzie się integracyjny festyn rekreacyjny „Pożegnanie lata”, podczas którego zachodzi proces integracji dzieci zdrowych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Uczestnicy wspólnie biorą udział w zabawach. W trakcie festynu rozwiązany zostanie konkurs “Pocztówka z wakacji”, organizowany przez TPD i redakcję Panoramy Legnickiej. Zapraszamy dzieci i młodzież wraz z rodzinami i opiekunami!

Legnicka Paraolimpiada TPD jest organizowana od roku 2003 (Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Legnicy oraz subregionu legnickiego. Od tamtego czasu impreza na stałe wpisała się w kulturalny kalendarz miasta, corocznie zrzeszając kilkaset uczestników reprezentujących warsztaty terapii zajęciowej, szkoły integracyjne, szkoły i placówki specjalne, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży.

PROGRAM IMPREZY:

15 września 2011
9:00-13:30 – Zawody pływackie (Basen Mazowiecka)
org. TPD i Szkolne Koło Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3

16 września 2011
10:30-11:15 – Rejestracja zespołów i zawodników

11:15-11:30 – Występy dziecięcych zespołów artystycznych

11:30 – Oficjalne otwarcie imprezy, zapalenie znicza i uroczysty przemarsz uczestników

12:30 – Występy artystyczne i wręczenie pierwszych medali

13:00-15:00 – Konkurencje olimpijskie

13:30-17:00 – Festyn “Pożegnanie Lata 2011″; wręczenie medali i nagród

Imprezę dofinansowała