JAK WYOBRAŻAM SOBIE WSPÓLNY PIENIĄDZ CAŁEGO ŚWIATA – KONKURS PLASTYCZNY

Zarząd Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w Legnicy organizuje konkurs plastyczny pn. “Jak wyobrażam sobie wspólny pieniądz całego świata”. Celem konkursu jest zaprezentowanie pieniądza, który mógłby funkcjonować w przyszłości jako jednolity środek płatniczy dla całego świata. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież oraz grupy z Legnicy oraz regionu legnickiego.

Uczestnicy wykonują prace plastyczne. Praca może być wykonana indywidualnie lub przez grupę:
- prace plastyczne mogą być wykonane na formacie nie przekraczającym A2 (59,4 cm x 42 cm) w technice płaskiej (rysunek, malarstwo, wydzieranka, batik, itd.);
- jeden uczestnik lub grupa uczestników w przypadku pracy zbiorowej może wykonać tylko jedną pracę

Nadsyłane prace należy opisać DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej komputerowo), podać:
- imię i nazwisko,
- wiek,
- szkołę lub placówkę wykonującego

Prace plastyczne oceniane będą w 4 kategoriach wiekowych 5-9 lat, 10-13 lat, 14-16 lat i powyżej 16 lat i w każdej kategorii wiekowej przyznane będą co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Prace należy nadsyłać do 18 października 2013 r. na adres:
Zarząd Oddziału Miejskiego TPD
al. Orła Białego 2
59-220 Legnica

Organizator nie zwraca nagrodzonych prac.

Wystawa prac konkursowych zorganizowana zostanie w siedzibie Banku Zachodniego WBK S.A., ul. Gwarna 4a w Legnicy. Podsumowanie konkursu obędzie się 29 października w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy.

Zapraszamy do udziału w konkursie!