JAN PAWEŁ II – POLAK, EUROPEJCZYK – PAPIEŻ PIELGRZYM. ROZWIĄZANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO

Do biura TPD napłynęło (przeważnie drogą elektroniczną) 50 prac plastycznych oraz 74 prezentacje multimedialne, prezentujące postać św. Jana Pawła II w konkursie pn. “Jan Paweł II – Polak, Europejczyk – Papież Pielgrzym”. Komisja postanowiła wyróżnić w konkursie plastycznym 12 prac oraz 16 prezentacji. Odbiór nagród możliwy będzie od 15.06.2020. Ze względów epidemiologicznych, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z biurem 76 724-51-09 lub tpd.legnica@wp.pl

Gratulujemy!

ZOBACZ PROTOKÓŁ