JUBILEUSZ LEGNICKIEJ DZIEWIĘTNASTKI

13 października odbyły się obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 19 w Legnicy. Wziął w niej udział prezes TPD Kazimierz Pleśniak wraz z absolwentką tej szkoły Aleksandrą Błach – specjalistą TPD ds. współpracy z kołami i wolontaritem. Podczas uroczystości Szkoła Podstawowa nr 19 otrzymała zbiorową odznakę “Przyjaciel Dziecka” za wieloletnią działalność opiekuńcza, a dyrektor szkoły Sebastian Miecierz odznakę indywidualną “Przyjaciel Dziecka”.