JUBILEUSZ XX-LECIA KOŁA TPD W ŚWIERZAWIE

Od 20 lat w Świerzawie działa koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Legnicy€“ Koło Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski. Koło zrzesza głównie rodziców dzieci poszkodowanych przez los. Aktualnie Kołem bardzo aktywnie kieruje Pani Bronisława Kuchmister, a wcześniej Pani Krystyna Zdziechowicz. Pierwszym opiekunem Koła była Pani Zofia Szymczyk.

W ostatni dzień kwietnia br. w Sokołowcu w Szkole Podstawowej, gdzie mieści się też siedziba Oddziału Miejsko – Gminnego TPD odbyły się obchody jubileuszu.

Uroczystości połączono z Konferencją integracyjno-szkoleniową „Akademia Pozytywnego Rodzica” organizowaną przez Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej działający przy TPD - z udziałem kilkudziesięciu działaczy TPD, głównie rodziców osób niepełnosprawnych z całej Polski. Uroczystość rozpoczęła koncelebrowana msza św. odprawiana w miejscowym Kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej pod przewodnictwem Biskupa Marka Mendyka, przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Wychowania. Główny koncelebrant w czasie wygłoszonej homilii wyraził duże uznanie dla wieloletniej działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na rzecz dzieci pokrzywdzonych przez los w gminie Świerzawa i w całym Okręgu Legnickim.

Podczas uroczystości z udziałem Posła na Sejm, władz Starostwa Powiatowego w Złotoryi i gminy Świerzawa oraz władz krajowych, wojewódzkich i okręgowych TPD -€“ wyróżniono działaczy gminy Świerzawa Odznakami „Przyjaciel Dziecka”, „Serce na dłoni” i medalami pamiątkowymi 70 – lecia TPD w Legnicy i na Dolnym  Śląsku.

Koło Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Świerzawie odznaczono zbiorową odznaką „Przyjaciel Dziecka” i Statuetką „Serce na dłoni” przyznaną przez Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Były występy artystyczne, wspomnienia i wiele wzruszeń.