KAZIMIERZ PLEŚNIAK FINALISTĄ PLEBISCYTU SPOŁECZNIK ROKU

Gazeta Wrocławska zorganizowała plebiscyt, w którym czytelnicy za pomocą głosowania wybierali dolnośląskiego Społecznika Roku. Ponad 350 głosów i trzecie miejsce zajął w nim Kazimierz Pleśniak, prezes legnickiego TPD. 26 kwietnia podczas gali w restauracji Klubu Creator laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Sylwetka Kazimierza Pleśniaka pojawiała się w codziennych wydaniach Gazety Wrocławskiej.

W dwóch słowach – człowiek orkiestra. Najpierw społecznik, potem dziadek i mąż. Jednak żona rozumie, wie, że to właśnie działalność na rzecz innych przynosi mu największe szczęście. Szczególnie wrażliwy jest na los dzieci i to z nimi związał swoje życie. Jeszcze jako harcerz zainicjował i realizował “stanice wędrujące” dla dzieci, które na czas wakacji pozostawały w miejscu zamieszkania. Ostatnia dekada XX wieku to kierownictwo Domu Harcerza, spod którego skrzydeł wyrosło wiele talentów i wychowanków.

Stworzył miejsce otwarte dla wszystkich dzieci – bez wyjątku.

Kazimierzowi Pleśniakowi udało się zaangażować wielu ludzi w pełni poświęconych pasji wychowawczej. WDomu Harcerza stworzyli wiele kół zainteresowań, które ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wśród najmłodszych (wyrazem tego były sukcesy w ogólnopolskich plebiscytach: nagroda MEN). Największą jednak jego inicjatywą, którą realizuje społecznie od ponad 20 lat – będąc już na emeryturze – było odbudowanie i reaktywowanie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w subregionie legnickim i doprowadzenie do powstania 100 kół przy szkołach, przedszkolach, domach dziecka, zakładach pracy. Determinacja i charyzma Kazimierza Pleśniaka przyciągnęły do niego blisko 2500 społecznych działaczy, którzy idąc jego śladem, niosą pomoc dzieciom.

Pleśniak związany z oświatą, postrzega ją nie tylko przez pryzmat edukacji i działalności wychowawczej, ale ma ona dla niego przede wszystkim wymiar integracyjny, co odniosło skutek społeczny. Zrzeszył wokół siebie wiele środowisk – darczyńców, samorządy, instytucje, media – które wspierają TPD w Legnicy. Tym samym stowarzyszenie, może zwiększać zakres pomocy i działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

fot. Paweł Relikowski, Gazeta Wrocławska