KOLONIA W KUDOWIE ZDROJU DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW FSUSR

Kolonia Letnia TPD 2021 16.08.2021 – 26.08.2021 organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy dla dzieci i młodzieży, urodzonych od dnia 1 stycznia 2005 roku, których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Hotelu Uzdrowiskowym St. George ul. Kościuszki 180, 57-350 Kudowa Zdrój”.
“Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2021 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika”.
fundusz_skladkowy