KONFERENCJA NAUKOWA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY – ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz współorganizatorzy zapraszają na I Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych wyzwań i praktycznych działań lokalnego systemu”, która odbędzie się 11 października 2016 roku. W załączeniu przesyłamy pełną informację o konferencji wraz z harmonogramem wystąpień i formularzem zgłoszeniowym, które można także znaleźć na stronach internetowych: Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy (w zakładce Konferencje), Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy oraz Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Informujemy również, iż konferencja jest bezpłatna i została sfinansowana ze środków Fundacji PZU, jednakże liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenie prosimy przesyłać drogą elektroniczną: juka.sep@op.pl, lub poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie jej na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5, 59-220 Legnica, z dopiskiem na kopercie: Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”. Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 20 września 2016 roku.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa.

HARMONOGRAM KONFERENCJI

9.30-10.00       REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

10.00-10.30    UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

10.30-13.00    I CZĘŚĆWYSTĄPIENIA PRELEGENTÓW

10.30-10.50 – Ochrona praw dziecka wynikająca z art. 19 Konwencji o prawach dziecka oraz art. 72 Konstytucji RPprof. zw. Stanisław Leszek Stadniczeńko, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

10.50-11.10 – Sytuacja socjalnoprawna rodziny a problem ubóstwa prof. PWSZ dr hab. Iwona Sierpowska,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

11.10-11.30 – Przestrzeń wolności i bezpieczeństwa publicznego. Założenia metodologiczneprof. zw. dr hab. Robert Wiszniowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

11.30-11.50 Bezpieczeństwo dzieci w zagrożeniach środowiskowych. Postępy metodologii badań. Wnioski i rekomendacjeprof. zw. dr hab. Jerzy Konieczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

11.50-12.10 – Rozwijanie „kultury” konfliktów dziecięcych w profilaktyce zachowań agresywnych
prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

12.10-12.30 Odpowiedzialność prawna nauczyciela za bezpieczeństwo dziecka w placówce oświatowej dr Katarzyna Jadach, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

12.30-12.45 Działania Komendy Miejskiej Policji w Legnicy w zakresie przeciwdziałania przestępstwom i demoralizacji nieletnich asp. sztab. Jan Formal, Specjalista Wydziału ds. Nieletnich i Patologii KMP w Legnicy

12.45-13.30     PRZERWA

13.30-15.30    II CZĘŚĆ WYSTĄPIENIA PRELEGENTÓW

13.30-13.45 O potrzebie prewencyjnego działania wobec demoralizacji i przestępczości nieletnich
dr Paweł Kobes, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

13.45-14.00 Sąsiedztwo młodzieży polsko–niemieckiej w perspektywie bezpieczeństwa w Unii Europejskiej dr Jerzy Buczko, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

14.00-14.15Działania profilaktyczne świetlicy socjoterapeutycznej w środowisku lokalnym
 – mgr Tomasz Herman, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

14.15-14.30 Poczucie bezpieczeństwa dzieci w okresie adolescencji w rodzinach z konfliktami
dr Beata Skwarek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

14.30-14.45 Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego uczniówdr Wiesława Kowalska, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa
w Opolu

14.45-15.00 Wychowanie do bezpieczeństwa dzieci i młodzieży dr Katarzyna Sępowicz-Buczko, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

15.00-15.30    DYSKUSJA

15.30-16.00    ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI