KONFERENCJA “JANUSZ KORCZAK – CO TO ZNACZY TROSKA O DZIECKO?”

27 listopada w sali widowiskowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy o godz. 12:00 odbędzie się konferencja popularno-naukowa z okazji obchodów Roku Janusza Korczaka, nad którą honorowy patronat objęli Rzecznik Praw Dziecka RP Marek Michalak oraz Prezes Zarządu Głównego TPD w Warszawie Wiesław Kołak. Konferencję pt. “Janusz Korczak – co to znaczy troska o Dziecko?” organizuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy przy współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy. Przedsięwzięcie służyć będzie wymianie doświadczeń różnych środowisk działających na rzecz dzieci oraz próbie przedstawienia realizacji idei znanego lekarza i autora bajek na arenie przedsięwzięć tych środowisk. Szczególną uwagę poświęci się prawom dziecka.

PROGRAM KONFERENCJI
1. mgr Robert Siarkiewicz – wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy “Korczakowska wizja dziecka. Od idei do normy prawnej”
2. mgr Elżbieta Palej – Okręgowy Rzecznik Praw Dziecka TPD; mgr Adam Kobel – rzecznik prasowy TPD w Legnicy „O prawach i godności dziecka. Idee Korczaka mottem działań społecznych rzeczników Praw Dziecka TPD, Oddziałów i kół Przyjaciół Dzieci Okręgu Legnickiego”
3. mgr Barbara Głowacka – członek prezydium Zarządu Głównego TPD w Warszawie „Przesłanie pedagogiki korczakowskiej w erze zagrożeń i zmian cywilizacyjnych XXI wieku”
4. mgr Alina Bucha – wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi „Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może”- realizacja przesłania Janusza Korczaka na przykładzie SOSW im. J. Korczaka w Złotoryi”
5. st. sierżant Anna Grześków – koordynator Komendy Miejskiej Policji w Legnicy ds. dzieci krzywdzonych “Bezpieczeństwo dzieci – doświadczenie Legnickiej Policji“

Podczas konferencji odbędzie się uroczyste podsumowanie i wręczenie wyróżnień oraz nominacji osobom, które zostały zgłoszone w ogólnopolskim konkursie “Współcześni Korczakowcy są wśród nas”, organizowanym z inicjatywy legnickiego Oddziału TPD przy współpracy ZG TPD w Warszawie oraz Redakcją “Płomyczka”. Poznamy nazwiska “Współczesnych Korczakowców” oraz nominowanych do tego tytułu.

Na początku Roku Korczakowskiego Oddział Okręgowy TPD w Legnicy przy współpracy ZG TPD w Warszawie oraz redakcją czasopisma „Płomyczek” ogłosił konkurs „Współcześni Korczakowcy są wśród nas”. Jego celem było odnalezienie i popularyzacja osób m.in. społeczników, szlachetnie zasłużonych w działalności dla dobra dzieci. Do biura TPD nadchodziły karty, przedstawiające sylwetki zgłoszonych osób. W czerwcu br. zakończył się I etap konkursu, w trakcie którego nagrodzono osoby, które typowały i zgłaszały „Współczesnych Korczakowców”. Pod koniec listopada, podczas uroczystej konferencji popularno-naukowej, przedstawione zostaną sylwetki wszystkich osób nominowanych oraz wyróżnionych przez Komisję Konkursową. Sylwetki wraz z krótkim biagramem opublikowane zostaną w formie tytułowego albumu, złożonego z nadesłanych kart, na stronie www.tpd.legnica.pl oraz w biuletynie informacyjnym TPD Legnica „Nade wszystko Dziecko 2013”.

HONOROWY PATRONAT NAD KONFERENCJĄ OBJĘLI

 

OFICJALNE LOGO ROKU JANUSZA KORCZAKA W POLSCE

Na początku roku 2012 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy przygotowało projekt przedsięwzięć programowych, które realizowane miało być w Roku Janusza Korczaka. Większość z nich udało się zrealizować z sukcesem. Oto przykładowe zadania:
- inauguracja obchodów Roku Korczakowskiego podczas zimowiska TPD w Karpaczu; wieczornica „Poznajemy Janusza Korczaka”, popularyzująca uczestnikom jego utwór „Król Maciuś Pierwszy”
- spotkanie z młodzieżowymi wolontariuszami TPD pn. „Idee Janusza Korczaka inspiracją do działalności wolontariuszy” z prezentacją filmu o Januszu Korczaku
- ogłoszenie konkursu plastycznego pn. „Jak kochać dzieci” oraz konkursu organizowanego z Zarządem Głównym TPD oraz Redakcją Płomyczka pn. „Współcześni Korczakowcy są wśród nas”
- turniej szkół gimnazjalnych „„Śladamy Janusza Korczka”
- IV spotkanie po latach byłych wychowanków Domu Dziecka TPD dla tzw. „Sierot Wojny”
- czytanie powieści Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”, „Król Maciuś Pierwszy na bezludnej wyspie” w legnickich przedszkolach z cyklu „Cała Polska Czyta Dzieciom”:
- podsumowanie konkursu „Jak kochać dzieci” i wystawa pokonkursowa w Galerii Piastów w Legnicy;
- nadanie sztandaru oddziałowi TPD w Legnicy;|
- „Ballada o Prawach Dziecka” (wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 4 i MCK w Legnicy), opieka M. Kasińska, V. Grzeszczuk, B. Marczuk, B. Bednarowska
- realizacja zadań związanych z popularyzacją osoby Janusza Korczaka i jego ideii w czasie kolonii letnich w ramach Akcji Letniej TPD
- podsumowanie konkursu „Współcześni Korczakowcy są wśród nas”;
- konferencja popularno-naukowa „Janusz Korczak – co to znaczy kochać Dziecko?”
- ponadto wiele kół Przyjaciół Dzieci działających przy placówkach w Legnicy oraz Okręgu realizuje wiele przedsięwzięć z okazji Roku Korczakowskiego, m.in. konkursy poetyckie „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

OPIS WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ROKU KORCZAKOWSKIEGO W LEGNICKIM TPD
Podsumowanie konkursu plastycznego “Jak kochać dzieci”
Turniej gimnazjów “Śladami Janusza Korczaka”
By ocalić od zapomnienia. IV spotkanie po latach byłych wychowanków Domu Dziecka TPD dla tzw. “Sierot Wojny”
Rok Korczakowski w TPD