KONFERENCJA ZWIEŃCZYŁA ROK KORCZAKOWSKI W TPD

Co to znaczy troska o Dziecko? Odpowiedzi na to pytanie, choć niełatwej, poszukiwali uczestnicy konferencji popularno-naukowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy, nad którą honorowy patronat objęli Rzecznik Praw Dziecka Rzeczpospolitej Polskiej Marek Michalak oraz prezes Zarządu Głównego TPD w Warszawie Wiesław Kołak. Przedsięwzięcie zorganizowane przez TPD w Legnicy przy współpracy miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli odbyło się 27 listopada w sali widowiskowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i zwieńczyło obchody Roku Korczakowskiego w Oddziale. Poznaliśmy także nazwiska „Współczesnych Korczakowców”, osób wyróżnionych w ogólnopolskim konkursie TPD i czasopisma „Płomyczek” pn. „Współcześni Korczakowcy są wśród nas”.

Konferencja służyła wymianie doświadczeń różnorodnych środowisk działających na rzecz dzieci oraz próbie przedstawienia realizacji pedagogicznych idei Starego Doktora na arenie przedsięwzięć tych środowisk. W istocie, wielu zainteresowanych było wygłaszanymi referatami. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Ewa Drozd, członkowie Prezydium Zarządu Głównego TPD w Warszawie: Zygmunt Nowaczyk i Barbara Głowacka, przedstawiciele starostw powiatowych w Legnicy, Głogowie i Jaworze, zastępca prezydenta Legnicy Dorota Purgal i dyrektor wydziału oświaty i sportu miejskiego magistratu Tadeusz Spendowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jerzy Konopski, starszy wizytator w kuratorium oświaty Irena Benroth, honorowy członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Czesław Kowalak, legnicka policja, przedstawiciele Oddziału Dolnośląskiego TPD, przewodniczący kół Przyjaciół Dzieci z Legnicy i okręgu, społeczni działacze i wolontariusze.

Referaty w głównej mierze dotykały problematyki praw dziecka i jego bezpieczeństwa oraz przełożenia pedagogiki korczakowskiej na dzisiejszą rzeczywistość. Głos zabrali Robert Siarkiewicz, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z referatem „Korczakowska wizja dziecka. Od idei do normy prawnej”. Barbara Głowacka z Zarządu Głównego TPD zestawiła „przesłanie pedagogiki korczakowskiej w erze zagrożeń i zmian cywilizacyjnych XXI wieku”. „Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może”, swoistym studium przypadku był referat wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi Aliny Buchy, która przekazała uczestnikom konferencji, jak realizowane jest przesłanie Janusza Korczaka w placówce, która nosi jego imię. Nota bene, próbkę tych działań można było obejrzeć podczas artystycznego programu w wykonaniu uczniów placówki. Dzieci z SOSW pokazały jak poprzez muzykę realizują siebie i swoje pasje. Prelegentem była również st. sierżant Anna Grześków, koordynator Komendy Miejskiej Policji w Legnicy ds. dzieci krzywdzonych, która na podstawie doświadczeń pokazała sytuację dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i jego realiów. Poprzez realizację profilaktycznych programów oraz działania prewencyjne – co często podkreślała w swoim referacie – także wspólnie z TPD Legnica, udaje się lepiej dbać o dobro najmłodszych. O prawach i godności dziecka i ideach Korczaka, będących mottem działań społecznych Rzeczników Praw Dziecka TPD, oddziałów i kół Przyjaciół Dzieci okręgu legnickiego wypowiedzieli się rzeczniczka praw dziecka TPD w Lubinie Elżbieta Palej oraz rzecznik prasowy TPD Adam Kobel.


fot. K. Napora, A. Kobel

Na początku roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy przygotowało projekt przedsięwzięć programowych poświęconych znanemu lekarzowi i pedagogowi. Większość udało się zrealizować z sukcesem. Działacze legnickiego TPD zainaugurowali rok pogadankami i prezentacjami podczas zimowiska TPD w Karpaczu. W konkursie plastycznym „Jak kochać dziecko?” udział wzięło blisko 250 osób, także z południowo-wschodniej Polski (SP w Chrubieszowie), bo tam również dotarło ogłoszenie. W turnieju gimnazjów „Śladami Janusza Korczaka” uczniowie dzielili się wiedzą i prezentowali myśl pisarza w swoich placówkach. Wzruszającym momentem była „Ballada o prawach dziecka”, montaż słowno-muzyczny z elementem spektaklu teatralnego. Uczniowie SP nr 4 w Legnicy zabrali widzów w sentymentalną podróż po Domu Sierot przy Krochmalnej w Warszawie. Odbyło się również spotkanie po latach z cyklu „Ocalić od zapomnienia” – zapoczątkowane w roku obchodów 90-lecia TPD w Polsce, które odkryły nieznaną dotąd kartę legnickiego stowarzyszenia: istnienie w latach 46-53 Domu Dziecka TPD dla tzw. „Sierot Wojny”. To także spotkania z wychowawczynią tego sierocińca, Janiną Ryś, która w wieku 86 lat odeszła na zawsze 19 września tego roku. Pani Janina jeszcze jako nastolatka, od 1941 r. związana była również z „Naszym Domem”, założonym przez Marynę Falską przy współpracy Janusza Korczaka. Ponadto, na terenie swoich placówek przewodniczący kół Przyjaciół Dzieci przedsięwzięli wiele działań, mających na celu przybliżenie postaci Janusza Korczaka m.in. regionalne konkursy poetyckie, montaże słowno-muzyczne, apele, skrzynki na listy, tablice szkolne.

W Roku Korczakowskim zaobserwowano tendencję wzrostową w ilości kół Przyjaciół Dzieci o blisko 30 (obecnie TPD Legnica liczy 126 kół, stan na 27.11.2012). To także powołanie Społecznej Rady Programowo-Doradczej Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy, stworzonej z doświadczeń ZG TPD. Legnica ma więc nowych rzeczników, złożonych z 24 osób, w tym Posła do Parlamentu Europejskiego i Posła na Sejm RP oraz przedstawicieli wszystkich starostw na terenie których działa Oddział (legnickie, jaworskie, złotoryjskie, głogowskie, polkowickie, lubińskie). To także nadanie sztandaru, symbolu, który łączy wokół wszystkich tych, którzy wyznają „Nade wszystko Dziecko”. Zdobycie przez legnickie TPD tytułu „zDolne NGO” dla najlepszej organizacji pozarządowej działającej w obszarze wolontariatu na Dolnym Śląsku stanowi ukoronowanie działań społecznych działaczy, w tym blisko 400 młodzieżowych wolontariuszy. Konferencja stanowiła okazję do przypomnienia działaczom dwóch dewiz, które wyznaje największy oddział TPD w kraju: współpraca ponad podziałami i realna aktywizacja kół Przyjaciół Dzieci. Konferencja popularno-naukowa „Janusz Korczak – co to znaczy troska o Dziecko?” była ostatnim akcentem Roku Korczakowskiego w TPD.

Pokłosiem konferencji było wyróżnienie i nominowanie „Współczesnych Korczakowców”. W jej trakcie uroczyście podsumowano ogólnopolski konkurs „Współcześni Korczakowcy są wśród nas”, zorganizowanego z inicjatywy legnickiego oddziału TPD przy współpracy Zarządu Głównego TPD w Warszawie oraz Redakcją „Płomyczka” (czytaj więcej)

Niech podsumowaniem przebiegu konferencji będą słowa Rzecznika Praw Dziecka RP Marka Michalaka, który w przesłanym do Zarządu piśmie wyraził radość, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy włączyło się we wspólne dzieło obchodów Roku Janusza Korczaka. „Wierzę, że dzięki takim działaniom uda się przywrócić dorobek Korczaka do debaty publicznej, a dzieło jego życia będzie wciąż inspiracją dla nowych pokoleń pedagogów i wychowawców”.

KONFERENCJA W MEDIACH

Legnickie TPD podsumowuje Rok Korczakowski, M. Bożek, www.lca.pl
Współcześni Korczakowcy wyróżnieni, A. Rojewska, Radio Plus Legnica
Co to znaczy troska o dziecko? Korczakowcy wiedzą
, H. Rajca, fot. S. Celoch, www.e-legnickie.pl
Spadkobiercy Korczaka w Legnicy, P. Kanikowski, www.24legnica.pl
Współcześni Korczakowcy, www.e-legnickie.pl