KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ I STROIK ŚWIĄTECZNY 2015

*termin nadsyłania prac upływa 10 grudnia 2015 r.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat oraz dla grup (np. świetlica, koło, Warsztaty Terapii Zajęciowej, grupy dzieci, przedszkola). Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież z całego Dolnego Śląska i kraju.

Technika wykonania prac jest dowolna, wielkość do 60 cm szerokości.

Przy ocenie preferowane będą szopki, w których figurki zostaną wykonane własnoręcznie.

Nadsyłane prace należy opisać DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej komputerowo), podając imię i nazwisko, wiek szkołę lub placówkę wykonującego.

Prace oceniane będą w grupach wiekowych 5-7 lat, 8-11, 12-15 , powyżej 16 lat. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Nagrodzonych zostanie około 50 prac atrakcyjnymi nagrodami, w tym m. in. tablet, aparat fotograficzny i inne.

Liczymy na pomysłowość, kreatywność i wenę twórczą.

Wystawa pokonkursowa będzie eksponowana w Muzeum Miedzi w Legnicy  i legnickich Kościołach.