KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ I STROIK ŚWIĄTECZNY

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat oraz dla grup (np. świetlica, koło, Warsztaty Terapii Zajęciowej, grupy dzieci, przedszkola). Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież z całego Dolnego Śląska. Technika wykonania prac jest dowolna, wielkość do 50 cm szerokości.

Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na  odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane):

imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu i datę.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC UPŁYWA:
7 grudnia 2018 (piątek)

Prace należy składać lub wysyłać na adres:
Zarząd Oddziału Miejskiego TPD
Aleja Orła Białego  2, 59-220 Legnica

Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie
1) przedszkoli
2) edukacji wczesnoszkolnej 1-3 klasa (~7-9 lat)
3) szkół podstawowych 4-6 klasa(~10-12 lat)
4) szkół podstawowych7-8 klasa (~13-15 lat)
5)szkoły ponadpodstawowe i pozostałe placówki (powyżej 15 lat).

Dla każdej z kategorii będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w transporcie.

Wystawa pokonkursowa nagrodzonych i wyróżnionych prac będzie eksponowana w Muzeum Miedzi w Legnicy do 02.02. 2019. Od 04-11.02.2019 będzie możliwość odebrania prac w biurze Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy al. Orła Białego 2.

Prace które nie zostaną nagrodzone lub wyróżnione można odebrać w biurze Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy al. Orła Białego 2 od 02-09.01.2019 roku.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:
1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83);
2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);
3) akceptację treści regulaminu konkursu;
4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych). Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Podsumowanie konkursu odbędzie się 17 grudnia 2018 o godz. 14:00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ul. Jordana 17 w Legnicy. Więcej informacji można uzyskać pod tel. 76 724-51-09 lub mailowo: tpd.legnica@wp.pl.