KONKURS ONLINE – LOGOGRYF PATRIOTYCZNY

W związku z ograniczeniem bezpośredniej działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pragniemy utrzymać kontakt z naszymi podopiecznymi, dziećmi, młodzieżą, młodzieżowymi wolontariuszami – ogłaszając konkurs z nagrodami. Ze względu na miesiąc listopad, kiedy przypada szczególne święto dla Polaków – ich tematyką związana jest z popularyzacją wychowania patriotycznego będącego jednym z celów statutowych TPD.

Konkurs przeznacza się dla 2 grup wiekowych:

- dzieci od 7 lat – 11 lat
- dzieci i młodzież od 12 lat do 18 lat z terenu województwa dolnośląskiego.

LOGOGRYF – KATEGORIA WIEKOWA 7-11 LAT | wersja pdf

LOGOGRYF – KATEGORIA WIEKOWA 12-18 LAT| wersja pdf

 

Wypełniony logogryf (krzyżówkę) należy przesłać nasz adres e-mail: konkurs.tpdlegnica@gmail.com lub pocztą na adres Dolnośląski Oddział Regionalny TPD z/s w Legnicy, al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica dnia 10 listopada 2020 r. podając następujące dane: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, adres, telefon/adres e-mail.

Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy do 10 nagród w każdej grupie wiekowej a listę z nagrodzonymi osobami ogłosimy do 15 listopada.

konkurs_online_logogryf