KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY “CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ” – PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wraz ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Legnicy ogłaszają kolejną edycję konkursu “Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, którego głównym celem jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Chętne osoby mogą przesyłać prace do biura Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy do 27 października (termin nieprzekraczalny). Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież oraz grupy z Legnicy oraz regionu legnickiego.

WYMAGANIA

Uczestnicy wykonują prace plastyczne i fotograficzne przedstawiające zarówno piękno przyrody, które należy chronić, jak również ukazujące niszczący wpływ człowieka na środowisko i sposoby jej ochrony. Praca może być wykona indywidualnie lub przez grupę:
- prace plastyczne mogą być wykonane na formacie nie przekraczającym A2 (59,4cm x 42 cm) w technice płaskiej (rysunek, malarstwo, wydzieranka, batik itd.)
- jeden uczestnik lub grupa uczestników w przypadku pracy zbiorowej może wykonać tylko jedną pracę
- prace fotograficzne mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe, ich format nie może być mniejszy niż pocztówkowy.

Nadsyłane prace należy opisać DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej komputerowo), podać: imię i nazwisko, wiek, szkołę lub placówkę wykonującego.

Prace plastycznych będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych 5 – 9 lat, 10 – 13 lat, 14 –16 lat i powyżej 16 lat i w każdej kategorii wiekowej przyznane będą co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia. Prace fotograficzne będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe, będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC

do 27 października 2014
(nie ma możliwości dostarczenia prac po w/w terminie)

Prace należy składać lub wysyłać na adres:
Zarząd Oddziału Miejskiego TPD,
al. Orła Białego 2
59-220 Legnica

Organizator nie zwracaj nagrodzonych prac.