KONKURS PLASTYCZNY LUB MULTIMEDIALNY O ŚW. JANIE PAWLE II

Z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy organizuje konkurs plastyczny oraz multimedialny o św. Janie Pawle II. Konkurs polega na stworzeniu prezentacji multimedialnej  lub pracy plastycznej o św. Janie Pawle II pt. „Jan Paweł II Polak, Europejczyk -  Papież Pielgrzym”. Termin napływania prac upływa 2.06.2020 r.

Cele konkursu:
-  rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania życiem i nauczaniem św. Jana Pawła II,
-  propagowanie wartości wychowawczych utożsamianych z postacią papieża;
- przybliżenie uczniom postaci św. Jana Pawła II jako autorytetu moralnego współczesnego świata;
- zachęcenie uczestników do prezentowania własnych umiejętności;

Informacje o konkursie:  

Stworzenie prezentacji multimedialnej lub narysowanie pracy plastycznej  na temat „Jan Paweł II Polak, Europejczyk – Papież Pielgrzym”

Zasady
Prace plastyczne – technika dowolna, praca nie może być mniejsza niż format A4;
Prezentacje w programie POWERPOINT lub PDF 

Kategorie konkursu:
klasa IV – VIII szkoły podstawowej
klasa I – V szkoły ponadpodstawowej

Prezentacje multimedialne  lub prace plastyczne (zdjęcia prac) należy dostarczyć formą elektroniczną pod adres e-mail: konkurs.tpdlegnica@gmail.com (UWAGA NOWY ADRES DO KONKURSU) lub bezpośrednio do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy po wcześniejszym kontakcie z biurem TPD , Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica nagranych na płycie CD, pendrive. 

Termin składania prac upływa 02.06.2020 roku.

Przedłożone prace  wraz udzielonymi odpowiedziami zostaną ocenione przez jury wyznaczone przez organizatora. Protokół z nagrodzonych prac zostanie opublikowany na stronie internetowej TPD (http://tpd.legnica.pl).

Za najlepsze prace zostaną przyznane nagrody .

Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania przedłożonych prac w celu umieszczenia ich na wystawie upamiętniającej św. Jana Pawła II (wystawa prac nagrodzonych lub wyróżnionych na profilu Facebook (https://www.facebook.com/TPDlca/)

Nadsyłane prace należy opisać czytelnie podając imię i nazwisko, wiek, szkołę lub placówkę oraz imię i nazwisko opiekuna /nauczyciela  pod kierunkiem którego została wykonana praca, technika pracy nazwa konkursu.