KONKURSY ŚWIĄTECZNE ONLINE DLA UCZESTNIKÓW Z LEGNICY

W tym roku ze względu na pandemię nie możemy spotkać się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym, gdzie około 100 osób – dzieci z niepełnosprawnością wraz z ich kolegami i koleżankami zasiadało przy wigilijnym stole.

Pragnąc zachować tradycję przy dofinansowaniu z Urzędu Miasta w Legnicy – z funduszu PFRON ogłaszamy dwa KONKURSY Z NAGRODAMI DLA UCZESTNIKÓW Z LEGNICY.

I KONKURS

Wykonanie dowolnej kolędy lub pastorałki i przesłanie nagrania na tpd.legnica@wp.pl do 29 grudnia 2021 r. W ocenie występu brane będą pod uwagę – wykonanie, strój i rekwizyty. Możliwy jest akompaniament osoby towarzyszącej lub podkład muzyczny. 30 grudnia ogłosimy wyniki, a nagrody będzie można odbierać od 3 stycznia 2022 r.

II KONKURS

Konkurs wiedzy o Bożym Narodzeniu i towarzyszącym zwyczajom

PYTANIA:

  1. Wymień co najmniej 3 symbole związane ze Świętami Bożego Narodzenia (0-3 pkt)
  2. Wymień przynajmniej 5 potraw podawanych zwyczajowo na kolację wigilijną (0-5 pkt)
  3. Jak nazywają się pieśni śpiewane w okresie Bożego Narodzenia? (0-2 pkt)
  4. Jak nazywa się okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia? (0-1 pkt)
  5. Jak nazywają się 2 akcje charytatywne przedświąteczne przeprowadzane przez TPD Legnica   w ramach których dzieci otrzymują paczki mikołajkowe lub wymarzone prezenty? (0-2 pkt)
  6. Wymień tytuły 5 popularnych naszych kolęd (0-5 pkt)
  7. Jakie święto przypada 6 stycznia każdego roku? (0-1 pkt)
  8. Jak nazywa się popularny konkurs plastyczny związany ze Świętami Bożego Narodzenia organizowany w tym roku po raz 31 przez Oddział Okręgowy TPD w Legnicy? (0-1 pkt)

Razem można zdobyć 20 punktów. Odpowiedzi prosimy przesyłać do 29 grudnia 2021 r. na tpd.legnica@wp.pl lub pocztą. 30 stycznia 2022 r. wśród autorów w wieku 7-15 lat wylosujemy 20 nagród.

Prosimy uczestników konkursów o podanie następujących informacji – imię i nazwisko, wiek, adres, szkoła do której uczęszcza, nr kontaktowy.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!