LEGNICA MIEJSCEM DOLNOŚLĄSKIEGO ZJAZDU DELEGATÓW TPD

W roku 70-lecia działalności TPD w Legnicy i na Dolnym Śląsku naszemu miastu, jako siedzibie największego Oddziału TPD w Polsce, powierzono organizację Dolnośląskiego Zjazdu Delegatów TPD, który z udziałem 55 delegatów (w tym 28 z Okręgu Legnickiego) podsumował działalność tego stowarzyszenia za lata 2011-2015 oraz wytyczył kierunki i program działania na rzecz pomocy dzieciom do 2019 r., kiedy to przypadnie 100-lecie TPD w Polsce.

W Zjeździe udział wzięli, m.in. Zofia Czernow – poseł na Sejm RP, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator Oświaty, Jerzy Więcławski – dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego, Janina Mazur – Starosta Legnicki, zastępca Prezydenta Miasta Legnicy Dorota Purgal, członek Prezydium Zarządu Głównego TPD, wiceprezydent Wałbrzycha – Zygmunt Nowaczyk. Goście Zjazdu z dużym uznaniem odnieśli się do działań TPD na rzecz pomocy dzieciom, do wzbogacania życia szkoły i wspierania samorządów w zakresie pomocy społecznej i wychowania.

Podczas Zjazdu 12 działaczy uhonorowano złotymi i srebrnymi odznakami „Zasłużony dla TPD” oraz Przyjaciel Dziecka, a 21 osób listami gratulacyjnymi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Z Okręgu Legnickiego Złote Odznaki „Zasłużony dla TPD” otrzymali: Anna Bielachowicz, Edward Dobosz, Bożena Miktus i Iwona Gorczyca; srebrne: Maria Delijewska i Irena Harewicz, a odznakę „Przyjaciel Dziecka” Aleksandra Halikowska z Chojnowa.

Wizję działań TPD na Dolnym Śląsku na najbliższą kadencję 2015-2019 na podstawie dotychczasowych osiągnięć okręgu Legnickiego przedstawi wiceprezes Oddziały Dolnośląskiego i prezes Oddziału Legnickiego Kazimierz Pleśniak zwracając uwagę na rolę Kół Przyjaciół Dzieci, współpracę z samorządami, rodziną i szkołą.

Zjazd wybrał nowy Zarząd Dolnośląski TPD: prezesem został wybrany ponownie Ryszard Wach z Jeleniej Góry, I wiceprezesem Kazimierz Pleśniak z Legnicy. W skład Zarządu Dolnośląskiego TPD weszło jeszcze czworo działaczy z Okręgu Legnickiego: Edward Koszela i Andrzej Ksel z Legnicy, Jan Kłeczek z Jawora i Elżbieta Palej z Lubina. W Dolnośląskiej Komisji Rewizyjnej znaleźli się również legniczanie – Zdzisława Newelska jako wiceprzewodnicząca i Iwona Gorczyca jako sekretarz.

Wybrano delegatów na Krajowy Zjazd TPD: zostali nimi Zdzisława Newelska i Kazimierz Pleśniak. Kazimierz Pleśniak został również po raz trzeci rekomendowany na członka Zarządu Głównego TPD.

Zjazd uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzież ze szkół podstawowych nr 1 i 4 oraz Zespołu Szkół w Legnicy.