LEGNICA MOJE MIASTO

W dniu 30 X 2017 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym odbył się Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych „LEGNICA MOJE MIASTO” organizowany przez Oddział Miejski TPD. Wzięły w nim udział 3 reprezentacje: Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Młodzież zaprezentowała prezentację multimedialną, własne zredagowane pieśni i wiersze o Legnicy, odpowiadała na pytania o historii i dniu dzisiejszym miasta, o działalności TPD w Legnicy, stworzyła karty do kroniki prezentujące Honorowych Obywateli Legnicy oraz wykonała pamiątkę.

I miejsce i puchar ufundowany przez Prezydenta Miasta – Tadeusza Krzakowskiego zdobyła reprezentacja Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy. II miejsce zajął Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących a III miejsce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego . Wszystkie zespoły otrzymały zestawy wydawnictw o Legnicy, puchary i sprzęt sportowy.