LUCYNA KOZŁOWSKA WOLONTARIUSZEM ROKU

Miło nam poinformować, że laureatka przyznanej w sobotę 1 czerwca odznaki “Przyjaciel Dziecka” – Lucyna Kozłowska, prezes Zarządu Gminnego Oddziału TPD w Ścinawie została wyróżniona tytułem Wolontariusza Roku. Od wielu lat angażuje się w wiele obszarów aktywności, nie tylko społeczności szkolnej Gimnazjum Publicznego w Ścinawie, ale także całe gminy Ścinawa i powiatu lubińskiego.

Lucyna Kozłowska jest nauczycielem 29 lat, od 2000 pracuje w Gimnazjum Publicznym im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie, przy którym w 2004 utworzyła koło Przyjaciół Dzieci oraz koło Wolontariuszy Prometeusz.

Od wielu lat jest opiekunem samorządu uczniowskiego, które aktywnie działa na rzecz pomocy najuboższym. Współpracuje z Polską Akcją Humanitarną (w 2008 roku szkoła uzyskała certyfikat Szkoła Humanitarna), jest Rzecznikiem Praw Ucznia. Jest inicjatorką i opiekunem akcji “Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną, jest opiekunek Szkolnego Koła Turystycznego, dzięki któremu ścinawska młodzież bierze udział i zdobywa trofea w biegach przełajowych oraz we wszystkich imprezach organizowanych przez lubiński oddział PTTK. Jest założycielką i prezeską Ścinawskiego koła PTTK, od 2005 roku współpracuje przy organizacji Flisu Odrzańskiego. Opiekuje się laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Morzu – dzięki jej zaangażowaniu ścinawska młodzież od kilku lat zdobywa czołowe miejsca w tym konkursie.

fot. Bogdan Krzywański

Lucyna Kozłowska aktywnie uczestnicy w życiu szkoły organizując rajdy i wycieczki dla uczniów, całą swoją energię wkłada w rozbudzenie w młodzieży pasji i zainteresowań, czego przykładem jest tegoroczny projekt “Odrzańskie inspiracje artystyczne”. Jest promotorką aktywnego i zdrowego stylu życia, nieocenioną propagatorką rekreacji i turystyki, zaraża młodzież ale i dorosłych swoją pasją i miłością do natury, do rzeki Odry. Poświęcając swój czas i energię nie oczekuje nic w zamian, bez jej oddania ścinawska młodzież nie byłaby taka sama i nie miałaby możliwości przeżyć tylu przygód już we wczesnych latach wchodzenia w dorosłość.

Jej zasługi dla wychowania młodzieży, propagowania rekreacji i turystyki, a także promocji miasta i gminy Ścinawa są nieocenione. W grudniu zeszłego roku została wyróżniona tytułem Wolontariusza Roku, przyznanym przez starostę lubińskiego Adama Myrdę.

Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy serdecznie gratuluje pani Prezes Oddziału Gminnego TPD w Świerzawie.