MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych obchodzonego w tym roku pod hasłem „Mimo wszystko- potrafimy” składam w imieniu Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy Wszystkim Podopiecznym kół Przyjaciół Dzieci oraz Warsztatom Terapii Zajęciowych, współpracujących z naszą organizacją najlepsze życzenia i ślę serdeczne pozdrowienia.

Nasze Stowarzyszenie szczególną uwagę przywiązuje do pomocy dzieciom i młodzieży pokrzywdzonej przez los, podejmując różne inicjatywy służące ich aktywizacji i wykazania się uzdolnieniami i wiary we własne możliwości. Cieszmy się gdy możemy tym osobom sprawiać radość i poczucie własnej wartości. Z wielkim szacunkiem odnosimy się do naszych działaczy i przyjaciół w szkołach specjalnych, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej.

Ich praca i działalność ma nieocenioną wartość i znaczenie.

Życzę wszelkiej pomyślności i wytrwania w szczególnej misji w służbie drugiemu człowiekowi.

Z wyrazami szacunku,
Prezes Zarządu
Kazimierz Pleśniak