MINISTERSTWO EDUKACJI: NAJBLIŻSZY ROK SZKOLNY-ROKIEM SZKOŁY Z PASJĄ

20.07. br w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne szefa resortu  z przedstawicielami organizacji pozarządowych z całego kraju. Tematem rozmów były sposoby partnerskiej współpracy z trzecim sektorem – jak określiła Minister Katarzyna Hall - to szansa dla polskich szkół na ciekawą ofertę edukacyjną.

W związku z bardzo pozytywnymi efektami współpracy legnickiego TPD z oświatą, jego bogatymi doświadczeniami i sukcesami w tym zakresie na spotkanie został zaproszony także Członek Zarządu Głównego TPD oraz Prezes TPD w Legnicy Kazimierz Pleśniak.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w nadchodzącym roku szkolnym zamierza realizować wspólnie z organizacjami pozarządowymi program “Szkoła z pasją”. Działanie ma na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły oraz zachęcić uczniów do aktywności obywatelskiej, pracy na rzecz środowiska i rozwoju wolontariatu.