NOWA KADENCJA ODDZIAŁU POWIATOWEGO W LUBINIE. ODDZIAŁ MIEJSKI POŁĄCZONY

12 lutego 2015 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie odbyło się Zebranie sprawozdawczo-wyborcze delegatów Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lubinie i Oddziału Powiatowego w Lubinie, podczas którego podjęto uchwałę o połączeniu Oddziału Miejskiego i Oddziału Powiatowego TPD w Lubinie. Podsumowano kadencję władz 2011-2014 oraz wybrano nowe władze na lata 2015-2019. W trakcie spotkania delegaci zapoznali się z przedstawionymi sprawozdaniami rocznymi i udzielili absolutorium ustępującym zarządom, Powiatowemu i Miejskiemu. Wybrano nowy Zarząd Oddziału Powiatowego w Lubinie na kadencję 2015-2019 oraz wytypowano delegatów na konferencję sprawozdawczo-wyborczą Oddziału Okręgowego, która odbędzie się 25 lutego.

Skład Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Lubinie

Prezydium:
Bogdan Krzywański – prezes
Olga Stępień – wiceprezes
Małgorzata Hajnisz – wiceprezes
Małgorzata Barylak – sekretarz
Ewa Niedbalska – skarbnik

Członkowie:
Elżbieta Palej, Grażyna Dąbrowska, Danuta Jełowicka, Elżbieta Michalak, Bogusława Jarosz

Komisja rewizyjna:
Krystian Halicz                  – przewodniczący
Bożena Kowal                   – wiceprzewodniczący
Krystyna Rybarczyk        – członek

Delegacji na Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy:
Grażyna Dąbrowska, Jadwiga Demczuk, Danuta Jełowicka, Ewa Niedbalska, Elżbieta Palej, Olga Stępień, Anna Warzocha, Małgorzata Zaczyńska, Beata Zielińska