OCZY DUSZY SALEZJAŃSKIEGO LO W LUBINIE

Na początku października nasi działacze apelowali o pomoc dla dwóch matek samotnie wychowujących dzieci. Z niemal natychmiastowym odzewem spotkaliśmy się od członków szkolnego koła Przyjaciół Dzieci o wymownej nazwie “Oczy Duszy” przy Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym i przy Szkole Podstawowej nr 8 w Lubinie. Paczki z dziecięcymi ubrankami, środkami do pielęgnacji niemowląt i zabawkami zostały przekazane potrzebującej rodzinie za pośrednictwem jej pracownika socjalnego.

Opiekę nad kołami roztoczyła pani Elżbieta Michalak, która przez swoją łatwość nawiązania kontaktów sposób zaangażowała młodzież i nauczycieli do wielu inicjatyw organizowanych w ramach szkolnego wolontariatu, także wśród inicjatyw organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Jak się okazało, w działalność TPD włączali się już od kilku lat, nieformalnie.

Do trwającej przez weekend 29.11.-1.12.2013 ogólnopolskiej zbiórki żywności po raz pierwszy dołączyliby również nasi wolontariusze z Oddziału Powiatowego z Lubina. Członkowie Oddziału przygotowali już harmonogram z podziałem na godziny, listy wolontariuszy gotowych do kwesty, zorganizowali transport. W akcji miały wziąć udział także koła kierowane przez panią Renatę Bodyk ze Szkoły Podstawowej nr 3, panią Olgę Stępień – przewodniczącą koła Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 12 oraz dyrektorzy szkół i wolontariusze. Pan prezes Marian Pudłowski, prezes Spółki NIRO Sp. z o.o. zagwarantował transport. Odbyły się nawet szkolenia z pracownikami Okręgowego Oddziału TPD w Legnicy. Niestety w ostatniej chwili zbiórkę trzeba było odwołać. Wolontariusze z Lubina uczestniczyli też w zainaugurowanym w październiku cyklu spotkań w salonie Toyota Dobrygowski w Lubinie (pisaliśmy o tym tutaj).