ODDZIAŁ MIEJSKI: PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI PROMOCYJNEJ TPD

Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci informuje, że w dniach od 10.03. do 28.03. dokonany zostanie Przegląd Działalności Promocyjnej TPD (zwany dawniej „Przegląd Tablic Informacyjnych TPD). W przeciągu dwóch tygodni pracownicy biura TPD oraz działacze odwiedzą szkoły i placówki. Wizyta ma stanowić także okazję do indywidualnych rozmów z Przewodniczącymi i poprawie komunikacji między biurem Zarządu TPD a Przewodniczącymi.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłych latach (zobacz więcej), pracownicy i działacze TPD dokonają przeglądu tablic informacyjnych TPD, które spełniają ważną rolę w promowaniu działalności TPD i dopływie aktualnych informacji do bezpośrednich odbiorców organizacji – uczniów, a także rodziców. Ponadto punktowana będzie promocja w szerszym zakresie:
a) Ekspozycja pucharów i dyplomów TPD na terenie szkoły/placówki
b) Informacje o TPD na stronie internetowej szkoły (zakładka/aktualności)
c) Prezentacja działalności TPD przy kole w szkolnej kronice/prasie

Nadmieniamy, że zgodnie z ustaleniem wypracowanym wspólnie z przewodniczącymi kół podczas jednej z narad, która odbyła się kilka lat temu, tablica informacyjna powinna zawierać elementy:
a) Logo TPD
b) Aktualne informacje o składzie Zarządu koła Przyjaciół Dzieci
c) Dyżury Okręgowego Rzecznika Praw Dziecka TPD w Legnicy
d) Informacje o aktualnych imprezach, przedsięwzięciach i konkursach
e) Apel o przekazywanie 1% na cele statutowe TPD
f) Rekrutacja na kolonie w ramach „Akcji Letniej TPD 2014”.

Udział w Przeglądzie będzie punktowany w konkursie na Najaktywniejsze Koło TPD 2013/2014.

Nasi pracownicy skontaktują się indywidualnie z Przewodniczącymi z informacją o planowanym przeglądzie.

Dziękujemy za współpracę.