ODSZEDŁ CZESŁAW KOWALAK

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 22 kwietnia 2018r. odszedł na zawsze CZESŁAW KOWALAK – HONOROWY CZŁONEK TPD, przyjaciel dzieci, prezes Zarządu Wojewódzkiego TPD w Legnicy w latach 1975-1990 i członkiem Prezydium Zarządu w latach 1991-2001, założyciel Koła Przyjaciół Dzieci przy Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy, autor wielu publikacji o naszym stowarzyszeniu.

Za wybitne zasługi na rzecz TPD uhonorowany Odznaką „Przyjaciel dziecka”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla TPD”, Medalem dr. Henryka Jordana, Legnicką Statuetką TPD „Nade wszystko dziecko”. Był także laureatem Nagrody Miasta Legnicy.

W zmarłym tracimy wybitnego działacza TPD, człowieka niezwykle życzliwego, zawsze gotowego pomóc innym.

Pozostanie w naszych sercach jako przykład oddanego działacza społecznego i człowieka wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka.

Cześć Jego Pamięci.

Kazimierz Pleśniak

Prezes legnickiego Zarządu Oddziału TPD

wraz z Zarządem Okręgowym i Miejskim

oraz pracownikami