PIELGRZYMKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO KRZESZOWA – ZGŁOSZENIA

Zarząd Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy zawiadamia, że wzorem lat ubiegłych organizuje wyjazd autokarem na XIV już Pielgrzymkę Niepełnosprawnych do Krzeszowa p.n. „Z Maryją umacniamy naszą wiarę”, która odbędzie się 7 września 2013 roku w godzinach 10:00 – 15:30.

Do udziału prosimy wytypować uczniów niepełnosprawnych pod opieką nauczycieli lub rodziców.
W programie pielgrzymki m.in. powitanie pielgrzymów, program artystyczny, Eucharystia, wspólny gorący posiłek i zabawy.

Wyjazd dla nauczycieli -opiekunów dzieci, młodzieży jest bezpłatny. Rodzice, którzy zechcą jechać z dziećmi wnoszą opłatę w wysokości 15 zł od osoby. Płatności można dokonać na konto TPD.

Numer konta: 83 1090 2066 0000 0001 1972 8118 lub bezpośrednio do kasy w biurze TPD.

Zapisy prowadzimy do wyczerpania miejsc. O informację zwrotną prosimy do nieprzekraczalnego terminu 6 września 2013. Zapisy prowadzi biuro TPD Al. Orła Białego 2, tel 76/724 51 09.

Wyjazd klimatyzowanym autokarem nastąpi 7 września o godz. 7:45 spod siedziby biura TPD, al. Orła Białego 2.

Powrót planowany jest koło godziny 16:30. Uczestnicy otrzymają napoje i słodycze od organizatorów wyjazdu, a ciepły posiłek, napoje i ciasta od organizatorów pielgrzymki.