PO RAZ DRUGI SZUKAJĄ TALENTÓW – ZGŁOSZENIA

Szkolne koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 4 w Legnicy wraz z tamtejszym kołem Caritas zapraszają do udziału w drugiej edycji “Jarmarku Talentów” (zobacz poprzednią edycję). Konkurs odbędzie się 20 listopada 2012 roku o godz. 10:00 w siedzibie SP nr 4. Celem konkursu jest rozwijanie dziecięcych pasji i uzdolnień, umiejętności prezentacji przed publicznością, rozbudzanie zainteresowań artystycznych oraz integracja i współpraca środowisk szkolnych.

 

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas 0-III.
2. Szkołę może reprezentować trzech uczniów w wybranych kategoriach: muzycznej, sprawnościowo-ruchowej, słownej.
3. Jury przyznaje wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
4. Dla zwycięskich szkół przewidziane są puchary.

KATEGORIE:
1. Muzyczna - śpiew, gra na instrumencie, boxing, gwizdanie itp.
2. Sprawnościowo-ruchowa - akrobatyka, umiejętności sportowe, żonglerka , iluzja itp.
3. Słowna - recytacja, teatr jednego aktora, parodia, skecz itp.

Zgłoszenia uczestników należy przesłać wyłącznie FAKSEM na nr 76 723-31-03 do 12 listopada.

Na uczestników czekają dyplomy, upominki i słodki poczęstunek.

Konkurs odbywa się pod patronatem Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.