PODSUMOWANIE JUBILEUSZU DZIAŁALNOŚCI TPD W OKRĘGU LEGNICKIM

W dniu 18 stycznia br. w Legnicy odbyło się podsumowanie obchodów 95-lecia TPD w Polsce i 70-lecia w Legnicy i Okręgu Legnickim TPD.

Przez dwa lata obchodom patronował prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski i Społeczna Rada Programowo-Doradcza TPD.

Celem obchodów była promocja największego Oddziału Okręgowego TPD w kraju i ukazanie społeczeństwu ogromnego dorobku opiekuńczo-wychowawczego tego stowarzyszenia, które swoją działalność rozpoczęło w 1945 r. w Legnicy prowadząc Dom Dziecka dla sierot wojny i bursę międzyszkolną. Przez dziesięciolecia nosiło i nosi pomoc dzieciom i ich rodzinom.

Główne obchody 95-lecia TPD odbyły się w roku 2014 w północnej części subregionu w Radwanicach (powiat polkowicki), a 70-lecie TPD w Legnicy w maju 2015 r. Nastąpiło duże ożywienie działalności i dalszy rozwój kół Przyjaciół Dzieci oraz młodzieżowego i studenckiego wolontariatu. Powstały nowe oddziały powiatowe w Legnicy, Jaworze, Polkowicach i Złotoryi. Prężnie działa studenckie koło Przyjaciół Dzieci przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy.

Pod koniec 2015 roku za całokształt działalności społecznej na rzecz dzieci  rodziny oraz aktywizację zawodową młodych legnicki Oddział TPD został odznaczony Medalem Primus in Agenda (Pierwszy w działaniu) przez Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Podczas uroczystego podsumowania jubileuszowych działań z udziałem gości honorowych Wiceprezesa Zarządu Głównego TPD prof. Leszka Stadniczenki, dyrektora gabinetu Rzecznika Praw Dziecka Bartosza Sowiera, członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusza Samborskiego, prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego i starostów powiatu legnickiego, jaworskiego i polkowickiego oraz wójta Legnickiego Pola i burmistrza Prochowic, prezesa Dolnośląskiego Zarządu Regionalnego TPD Ryszarda Wacha, prezes Zarządu legnickiego Oddziału TPD Kazimierz Pleśniak złożył podziękowania najaktywniejszym działaczom i pracownikom TPD, dyrektorom szkół, zakładom pracy, instytucjom i mediom, którzy wspierają działalność TPD.

Przypomniał, że za 3 lata przypadnie 100-lecie działalności TPD w Polsce i to wyznacza azymut działalności TPD na najbliższe lata.

Wręczono trzy złote i srebrne odznaki Zasłużonego działacza TPD, trzy odznaki Przyjaciela Dziecka oraz kilkadziesiąt statuetek i medali pamiątkowych 70-lecia TPD w Legnicy.

Niezwykłe niedawno ustanowione odznaczenie państwowe przyznane przez Rzecznika Praw Dziecka „za ochronę praw dziecka” z wizerunkiem Janusza Korczaka otrzymał prezes Kazimierz Pleśniak, które przyjął jako wyróżnienie dla wszystkich działaczy i przyjaciół TPD i zadeklarował, że pragnie w 2019 roku wprowadzić legnicki Oddział TPD w stulecie.

Przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka wręczył w formie upominków 15 zestawów książek z cyklu „Jak kochać dziecko” Janusza Korczaka najbardziej ofiarnym i zasłużonym działaczom.

Złotą odznakę „Zasłużony działacz TPD” otrzymał prezydent Tadeusz Krzakowski, a srebrne odznaki Violetta Urban, dyrektor szkoły i przewodnicząca koła Przyjaciół Dzieci przy SP w Niedźwiedzicach i Agnieszka Szuba, przewodnicząca koła przy SP nr 19 w Legnicy.

Odznaki Przyjaciel Dziecka otrzymali Katarzyna Prędota z SP 10, Katarzyna Napora z koła przy Oddziale Miejskim TPD w Legnicy i Agata Tokarz-Puzio, starszy specjalista w Urzędzie Miasta Legnicy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

ZOBACZ ŻYCZENIA I GRATULACJE

Od Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka
Od Senator RP Doroty Czudowskiej
Od Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusza Samborskiego
Od Posła na Sejm Ewy Szymańskiej