PODSUMOWANIE KADENCJI TPD I OBCHODY 70-LECIA W LEGNICY. MOŻNA OGLĄDAĆ WYSTAWĘ W MCK LEGNICA

W Legnicy obradowała Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Oddziału Okręgowego TPD – który obejmuje swym zasięgiem miasto Legnica oraz powiaty legnicki, głogowski, jaworski, lubiński, polkowicki i złotoryjski.

Konferencja z udziałem 90 delegatów i gości podsumowała 4-letnią kadencję 2011-2015 i wybrała nowe władze: zarząd Okręgu, Okręgową Komisję Rewizyjną i 28 delegatów na Zjazd Dolnośląskich, który odbędzie się 18 kwietnia w Legnicy – tu utworzono TPD-owski Dom Dziecka dla tzw. Sierot Wojny, w którym schronienie znalazło ponad 200 dzieci, których rodzice zginęli w Powstaniu Warszawskim i na innych frontach II Wojny Światowej. Dziś Oddział Okręgowy TPD w Legnicy jest największym w Polsce i skupia blisko 2700 społecznych działaczy w 137 kołach Przyjaciół Dzieci, działających głównie w szkołach. Za szczególną działalność na rzecz pomocy dzieciom i organizacji wypoczynku Oddział Legnicki TPD otrzymał Dolnośląski Klucz Sukcesu w roku 2013.

Doceniając aktywną działalność TPD Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD we Wrocławiu postanowił Zjazd Dolnośląskie TPD w roku 70-lecia zorganizować w Legnicy w dniu 18 kwietnia br.

Podczas Konferencji w Legnicy przyznano najaktywniejszym działaczom Odznaki Przyjaciel Dziecka i medale pamiątkowe. Wieloletni zasłużony działacz TPD z Legnicy Włodzimierz Szyposz otrzymał godność Honorowego Członka TPD, 12 osób odznaki Przyjaciel Dziecka, a 8 osób medale pamiątkowe 70-lecia TPD.

W konferencji udział wzięli goście: poseł na Sejm RP Robert Kropiwnicki, dyrektor Departamentu Marszałkowskiego we Wrocławiu Wanda Gołębiowska, Starosta Legnicki Janina Mazur, zastępca Prezydenta Legnicy Dorota Purgal oraz członek Prezydium Zarządu Głównego TPD Zygmunt Nowaczyk i prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD Ryszard Wach.

Konferencja wybrała nowy Zarząd Okręgu, którym po raz czwarty kierował będzie Kazimierz Pleśniak, wcześniej wybrany prezesem Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy. Wiceprezesami największego oddziału w Polsce wybrani zostali Dorota Jabłońska, Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska, Artur Wira i Jan Kłeczek.

Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej zostali Edward Koszela, wybrano też 28 delegatów na Zjazd Dolnośląski. W ramach obchodów 70-lecia TPD zaplanowano turnieje tematyczne, dni TPD w szkole, regionalny Koncert Jubileuszowy przed Dniem Dziecka i utworzenie w Legnicy alei Przyjaciół Dzieci. W sali wystawowej Młodzieżowego Centrum Kultury została otwarta wystawa okolicznościowa z okazji 70-lecia TPD i 50-lecia działalności społecznej Kazimierza Pleśniak – Honorowego Obywatela Legnicy.

Wystawę można zwiedzać do 13 marca w godz. 9:00-16:00 z wyjątkiem niedziel w MCK, ul. Mickiewicza 3.