PODSUMOWANIE KONKURSU KORCZAKOWSKIEGO “JAK KOCHAĆ DZIECI”

Konkurs ogłoszono w Roku Korczakowskim, a temat prac nawiązywał do życia, twórczości i idei Janusza Korczaka. Do biura nadesłano ponad 250 prac, wśród których wyróżniono 46 najciekawszych. Ogłoszenie o konkursie dotarło aż do południowej-wschodniej Polski, a konkretnie do Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie. Nagrody wręczono 22 maja podczas uroczystego podsumowania w Zamku Piastowskim (Gimnazjum nr 4 w Legnicy).

Wyniki konkursu podaliśmy kilka dni wcześniej.

Jednocześnie przypominamy, że został przedłożony termin nadsyłania prac na inny konkurs, związany z Januszem Korczakiem. Do końca maja można nadsyłać kandydatury współczesnych Korczakowców.